DEBAT


Seneste debatindlægArkitekturpolitik: Fra New York til Outdoorhovedstad, 27. marts 2019

 

Det glæder mig, at der er momentum i paradigmeskiftet fra New York-inspireret byudvikling til Outdoor-fokus.


I alle forandringsproces er nogen forandringsagenter og first-movere, mens andre er mere fodslæbende.


Jeg vælger at glæde mig over, at der nu er et ønske om at arbejde med en arkitekturpolitik - selvom jeg faktisk mener den allerede ér defineret i den seneste kommunestrategi, Kommuneplanen, bosætningsstrategier o.s.v.


Læs mere om hvordan jeg i den forestående process vil arbejde for, at kommunens bygherrer og dygtige arkitekter i en kommende arkitekturpolitik bør kunne finde inspiration, støtte og målsættende vejledning frem for rigid detailstyring.


Læs mere her


ILDFESTREGATTA, Danmarks smukkeste folkefest, 23. marts 2019

 

Tillykke til musikforeningen Riverboat og DGI som frentidens arrangør af den så traditionsrige og folkekære fest.


Jeg havde håbet, at Økonomi- og Erhvervsudvalget havde valgt det bredde frivillige engagement med byens ypperligste erhvervsfolk, kulturorakler, foreninger erfarne udi drift af regattatelte, foreninger med interesse for at bidrag emed underholdning i havnebasinet o.s.v.. 


Jeg begræder at man  ikke magtede at opretholde den brede fokelige opbakning og prioriterer et "økologisk" lysshow..


Læs mere her

 

Byrådets budgetgarantier, 27. august 2018

 

Det glæder mig, når Borgmester og medlemmer af Byrådet garanterer, at vi i anlægsbudgettet kan finde penge til både Dybkærskole, Svømmecenter, trafiksikkerhed på Viborgvej og forbedringer omkring Center Nord.


Når jeg refererer citaterne fra Byrådssalen, så er det fordi vi i udkast til de kommende fire års anlægsbudget umiddelbart mangler 600 mio plus omkostninger til trafiksikkerhed på Viborgvej og fremkommelighed ved Center Nord.


Miraklernes tid er måske ikke forbi, men det bliver spændende at se, hvor de 22 Byrådsmedlemmer i budgetprocessen vil finde de mange millioner.


Læs mere her

 

Viborgvej eller Nordskovvej - det er vores ansvar, 11. juli 2018

 

Hvis man vælger at ”tømme kassen” ved at brænde ca. 1/3 af kommunens samlede anlægsbudget af på første fase af Nordskovvejen, så må rigtigt meget andet godt nedprioriteres i mange år.


I stedet for at bruge næsten 100 mio kr til en Nordskovvej, så kan vi vælge at prioritere trafiksikkerheden på Viborgvej, trafikkaos omkring Center Nord eller cykelstier til bl.a. Grauballe. Det er et spørgsmål om prioritering – et ansvar, der påhviler de valgte byrådsmedlemmer.


De tragiske ulykker på Viborgvej gør indtryk på mig.


Trafikkaos ved Center Nord og cykelstier må også prioriteres højere end første fase af en Nordskovvej, der måske engang i en fjern fremtid bliver behov for.


Læs mere her


Outdoor hovedstad som tropeferie-paradis med klimaansvar og vindmøller. Bragt i MJA den 29. maj 2018


Klima: I 1985 var det sjovt, når Shu-bi-dua sang klima-hittet, »Costa Kalundborg«: »Der er sket en forurening af den ydre atmosfære, så meterologerne har lovet, at vi nu får bedre vejr. Eskimoerne får solstik og Sahara bli'r til is og Danmark bli'r det nye tropeferie-paradis .«


Nu er klimaforandringerne imidlertid ramme alvor og uhyggelig virkelighed.


Mens vi skeler til en sveden græsplæne, nyder mange af os en fantastisk sommer.


Landbruget er imidlertid i dyb klima-krise og 301 danske forskere har netop slået stor-alarm med et fælles opråb.


Igen mindes vi om, at vi er langt fra klimamålene.


Der er for langt mellem den videnskabelige viden om vores katastrofekurs og de politiske ambitioner.


Også i Silkeborg Kommune må vi bidrage. Læs mere her


Leje af bådpladser, 17. maj 2018. 


Siden et enigt Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) ved sidste års budgetforhandling inflations-korrigerede lejen af kommunale bådpladser, har personer i  Silkeborg Motorbådsklub jamret sig og ført personhetz med fejlcitater, miskreditering og åbne krig.


Ved min private ejendom ligger såmænd en motorbåd. Jeg foretrækker kajakken, men jeg nyder også en tur i motorbåd.


Som alle andre ejere af private bådebroer betaler jeg, omend modvilligt, hvert år en enorm ejendomsskat og grundskyld. Sådan er det ikke med lejere af kommunale bådebroer.


Vi ved hvad det koster kommunen at vedligeholde bolværker, havnearealer, græs, træer o.s.v. i havne, parker og i Indelukket. Vi ved også hvad det koster at leje bådebroer andre steder i Danmark.


Der behøver naturligvis ikke være millimeternøjagtighed, men de penge vi i KFIU anvender til vedligehold og forskønnelse omkring bådebroer kan naturligvis ikke bruges til idrætsklubbernes børne- og ungearbejde, til lokaletilskud o.s.v.


Jeg tænker ikke der er behov for yderligere lejestigninger ved dette års budgetforhandlinger, men det ville klæde motorbådsklubben at indstille skydningen ... eller justere sigtet.


Læs mere her


Energiforlig og grøn omstilling, 17. januar 2018


I Danmark og i Silkeborg fastlægges energipolitik i brede og langsigtede forlig.


I den kommende måned skal VLAK-regeringen forhandle de næste 10 års energipolitik på plads. Tilsvarende venter vigtige beslutninger i det nye byråd i Silkeborg.


Også derfor var det interessant at vise Silkeborg Byråds formand for Klima- og Miljøudvalg, Claus Løve Klostergård, rundet i kommunens nye mølle ved Linå.


Vi har fået etableret solfangere, men desværre er vi i Silkeborg sakket bagefter den ønskede udviklingsplan for vedvarende energi.


Læs hvorfor vi nu må sættes ekstra ”turbo” på den grønne omstilling her


Vand, vand, vand og vindmøller, 15. januar 2018


Spejlblanke marker, boldbaner og deslige, som sidste års store regnfald ikke kan løbe væk fra. Regnvandet får nemlig grundvandet til at stige så højt, at der ikke er plads til mere vand i jorden.


På kartoffel- og majsmarker står afgrøderne stadig uhøstet fordi landmænd ikke kunne køre traktoren ud og få afgrøderne i hus.


Det nye byråd bliver nød til at iværksætte akut ”symptombehandling” med initiativer for bedre vandafledning, udgravning af vandløb, etablering af buffer-bassiner, hævning af veje og broer o.s.v.


Men det er også bydende nødvendigt, at vi får behandlet den egentlige ”sygdom”: Klimaforandringerne.


Læs mere her


Praktik- og lærepladser til alle unge, 10. november 2017


Jeg vil kæmpe for, at alle unge får tilbudt praktik- og lærepladser.


Derfor er jeg også villig til, "at stikke næsen frem og tage de nødvendige slag" for et opgør med venstrefløjens og 3F´s vanetænkning.


De flotte resultater af samarbejde på flygtningeområdet og den hædrede indsats på det socialøkonomiske område bør tages til efterretning. Indsatsen for unges praktik- og lærepladser bør naturligvis også ske i bredt samarbejde.


I det nye Byråd håber jeg, at vi kan invitere relevante samarbejdsvillige parter for stiftelse af en operationel taskforce. Jeg håber vi kan vise vejen ved jævnlige virksohedsbesøg, hvor netop dette store samfundsmæssige problem drøftes og aftales indgåes.


Læs mere om min dialog og email-korrespondance med 3F her


Veje og hvem har valgets største, 3. november 2017


Vinklen på det villa-store banner er måske ikke nødvendigvis tilfældig. Vinklen gør jo, at budskabet både kan ses fra flyveren til Karup, men også sådan lidt ovenfra i helikopterperspektiv.


Med det store overblik, er det indlysende, at de knappe midler til anlæg af veje kan bruges, så de gør mere gavn.


Nye boliger og nye forretninger skyder op med warp-speed. I takt med at det sker, så må anlægget af veje naturligvis

følge med.


Senest kan vi glæde os over, at der nu bygges nye store forretninger på Center Nord ved Nørrevænget og igangsætningen af det nye ikoniske Søtorvet ved Cirkel-K og Kvickly på Christian 8´s Vej påbegyndes snart.

 

Læs mere om hvordan evejene, de af borgerne ønskede cykelstier og en fri passage af jernbanen burde prioriteres her

Alle unge skal i job eller uddannelse, 26. oktober 2017


Det går fremad, men mange unge er stadig hverken i arbejde eller uddannelse. 


Vores Indsats for at få flere i arbejde, har frigjort rigtigt mange millioner til velfærd – og der venter potentielt endnu flere millioner til både velfærd og skattelettelser.


Tidligere byråd har nusset om de ledige. Jeg argumenterer for en aktiv indsats for at gøre ledige glade med et job.


Vi slipper heller ikke for opgør med fagbevægelsens vanetænkning.


Læs mere her


Højhuse, høje huse og Jyske Bank, 29 September 2017


Tak til Jyske Bank for gårsdagens fantastisk initiativ med Byting om højhuse i Silkeborg.


Af afstemningens fifty-fifty for og imod, kan man desværre ikke tolke, hvordan stemningen i detaljen er for højhuse kontra høje huse og bymidten kontra erhvervskorridoren.


Jeg har bokset med det længe. Derfor glæder det mig, at man nu generelt anerkender, at Silkeborgs enestående konkurrenceparameter i bosætningsstrategien er vores fantastisk natur.


Læs mere om hvorfor Jyske Bank kan bygge på Neckelmann-grunden, når jeg før har stemt nej til "skæverter" i hjertet af Silkeborg her.

Godt budgetforslag - men i detaljen ligger djævlen, 20. September 2017


Samlet set og på det overordnede plan er budgettet præsenteret ved 1. behandling i Byrådet super godt, og det kan umiddelbart tiltrædes med applaus.

 

Dygtige ansatte har skabt bemærkelsesværdige resultater på bl.a. arbejdsmarkedsområdet. Mange ledige er blevet glade for et nyt job. Set i det lys, synes jeg, at budgettet for arbejdsmarkedsområdet er uambitiøst.

Vi burde sætte endnu højere mål for at få flere ledige i arbejde. Dette for at frigive midler til mere velfærd og for nedsættelse af grundskylden til niveau med kommuner omkring os.


Budgettet afspejler en driftig kommune, der bl.a. har fremgang i erhvervslivet, lav ledighed, vækst i bosætningen og med et reelt byggeboom. Blandt de bemærkelsesværdige byggerier er bl.a. store nye butikker i Center Nord og det ikoniske projekt på Søtorvet.


Desværre harmonerer vejplaner ikke med de vigtige byggeplaner. Først engang efter 2021 er der måske midler til nye vejanlæg ved Center Nord. Ved Søtorvet vil man anlægges den nye vej med byggerod i centrum over en periode på ikke mindre end 5 år.


Læs mere om hvor djævlen ligger begravet og hvad der skal laves om inden 2. behandling her


En fantastisk motorvej – den er bare ikke færdig, 16. september 2017


Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen, og jeg er helt enige om, at vi bliver nødt til at få gjort noget ved støjproblemerne fra motorvejen igennem Silkeborg.


Jeg glæder mig over, at man på Christiansborg har noteret, at vi nok er rigtigt glade for motorvejen, men også at rigtigt mange er voldsomt plaget af støj.


Selvfølgelig skal hastigheden på den nye motorvej ikke sættes ned, men toppen skal af støjen.


Der er ingen tvivl om, at det økonomiske ansvar ligger hos Staten, men jeg tænker, at Silkeborg Kommune nu skal aflaste de frivillige kræfter i borgerforeningen ved aktivt at arbejde videre med borgerforeningen forslag.


Læs mere her

Årets Friluftskommune i et større perspektiv


Den fantastiske nyhed om, at Silkeborg er kåret som årets Friluftskommune understøtter på bedste vis vores varemærket som Danmarks Outdoor Hovedstad.


Jeg glæder mig på hele Silkeborgs vejne og jeg glæder mig over turismepotentialet i friluftsvinklen, men jeg ser også anerkendelsen som uhyre vigtig i et langt større udviklingsperspektiv for kommunen


Læs mere om hvordan friluftsstrategien, bosætning- og erhvervsudvikling hænger sammen her.Tillykke til Teknisk Skole


Ved første spadestik til en ny erhvervsskole den 17. august, skal herfra lyde et stort TILLYKKE til skolen og til Silkeborg.


Arbejdsmarkedet mangler erhvervsuddannede og skolen skal spille en langt større rolle, for at aktivere de mange unge uden job eller uddannelse. Teknisk Skole er uhyre vigtig for Silkeborg Kommune.


Skolens bygninger og arealer har alt for længe fremstået som det ejendomsmæglere kalder "håndværkertilbud".


Nu bliver arealerne endeligt forvandlet til en rigtig byggeplads.


Læs mere herSøsportens Hus - Tillykke Silkeborg


Efter manges årelange ihærdige indsats, kunne vi den 5. august glæde os over indvielsen af Søsportens Hus.


Med robaner på Silkeborg Langsø, nye tidssvarende startanlæg, forskønnelsen af Sølystparken og nu et fuldt udbygget Søsportens Hus er missionen fuldført.


I fantastiske rammer kunne Silkeborg Kajakklub og Dansk Kano og Kajak Forbund invitere til Nordiske Ungdomsmesterskaber på hjemmebane.


Vi har kun eet lille hængeparti, for selvfølgelig skal ro- og kajakklubbernes dygtige unge roere også kunne bruge de nye faciliteter og robanerne til træning. Selvfølgelig skal kommunen give den ønskede tilladelse, til lidt længere årlig brug af robanerne, som beboere på Sølystvej indledningsvis har modsat sig.


Robanerne, Søsportens Hus og forskønnelsen af Sølystparken er resultat af et bemærkelsesværdigt samarbejde mellem mange interessenter.


Læs hvordan der i den ånd skal findes en løsning her.


Sommerens hærværk på Lupinvej og Resedavej


Henover sommeren har vi desværre været vidner til hærværk, stenkast mod politiet og flere mindre påsatte brande i området omkring Lupinvej og Resedavej. Sådan skal det ikke være i Silkeborg!


Fint med den forbyggende indsats blandt mindre søskende. Spørgsmålet er imidlertid, om der skal gøre andet og mere end blot at fængsle de egentlige ballademagere.


Læs mere her.Ansvarligt Byråd fastholder mølleplaner, 1. juli 2017


For nogen kan debatten virke lidt fjern, når forskere varsler, at en Stillehavsø vil forsvinde i havet og isbjørnene uddø.

Når sommerhuse langs Vestkysten styrter i havet, så har det de flestes opmærksomhed. Det har det også, når vandstanden stiger i Gudenåen og vi endnu en gang må hæve Trækstien og slå grøden for at slippe af med enorme vandmængder.


Helt nærværende bliver det, når rekordstore hagl slå huller i drivhuset eller når ungernes trampolin og have-parasollen flyver ind til naboen i en ekstremstorm. 


De sidste 45 år er det årlige antal trafikdræbte i Danmark faldet fra 1.213 til nu 167. Men viste du, at antallet af danskere, der dræbtes af luft- og partikel forurening fra skorstene, dieselbiler m.v. i samme periode er steget til næste 4.000 pr. år?


I vort moderne samfund kan vi hverken undvære energi eller vore biler, men vi skylder os selv og vore børn, at fastholde den grønne omstilling.  Det ved vi jo godt!


Læs mere om Byådets beslutning om at fastholde møller i Kommuneplan her

Højdevogtere: Silkeborg skal ikke være Klondike, 16. juni 2017


Den 14. juni kunne man læse om endnu et højt byggeri i Silkeborg, nu på Fiskars-grunden i Hvinningdal.

Vi glæder os over den fortsatte virkelyst og vi byder en forskønnelse af området velkommen.


Vi anerkender projektet for flot arkitektur, hvor arkitekt og bygherre til de 5 etager måske har ladet sig inspirerer af Bølgen i Vejle.


MEN … endnu en gang udfordres kommunens planer med byggeri, der væsentligt overskride de foreskrevne maksimale højder.


Læs om forbehold for et ellers spændende projekt her 

Ledige skal i job - for mere velfærd og for skattelettelser, 12. juni 2017


Vi ønsker jo, at Silkeborg skal summe af live.

Derfor er det dejligt at konstatere, at Silkeborg Kommune stormer frem.

En fornøjelse at konstatere, at det går rigtigt godt … og at det går rigtig godt for vores virksomheder.


Vi har fået ledigheden ned på 3,7% og der er skabt et par tusind nye jobs.

Men, for at få råd til mere velfærd, penge til skoler, haller, svømmeanlæg, ældrepleje, o.s.v. så skal endnu flere ledige i arbejde … også vores mange flygtninge.


Derfor har vi sat meget nyt igang. Det har vi gjort så godt, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), kikkede forbi for et par staldtips.


Læs mere her

Unge skal stilles lige i nyt Ungekulturhus, 7. marts 2017


Renovering og indretning af det nye Ungekultur er i fuld gang.


Derfor er tiden også moden til gøre op med, hvilke grupper der skal være i ungekulturhuset og hvilke der ikke skal.

Som byrådskolleger har fremhæver, hører voksnes aktiviteter ikke hjemme i et ungekulturhus.


Vi må også tilsikre, at visse ungdomsgrupperinger ikke tilraner sig plads på bekostning af andre.


Læs mere om hvordan de unge stilles lige her

Silkeborg vil vækst, 23. februar 2017


Der bygges og virkelysten har aldrig været større.


Målet er 100.000 indbyggere i  2025 ... men med vækstrate på 6,3% når vi ikke i mål.


Sagen er, at Silkeborg Kommune er i konkurrence, hvor vilkår og omgivelser ændrer sig.


Derfor er det såmænd ikke overraskende, at der undervejs også må foretages korrektion af en bosætningsstrategi.


Læs mere om de nødvendige korrektioner i bosætningsstrategien her 
Rigeligt på kistebunden - ned med skatten,  15. januar 2017


Sidste byråd var i dyb krise og på nippet til at blive sat under statslig administration.


De seneste år har vi imidlertid forvaltet kommunens økonomi så klogt, at vi i Silkeborg nu er blandt de 10 rigeste kommuner og med en formue på 771 mil. kr på kistebunden.


Så når Finansminister Kristian Jensen (V) opfordrer kommuner med penge på kistebunden til at sætte skatten ned, så er det os han taler til.


Er der noget Liberal Aliances Morten Høgh og jeg kan blive enige om, så er det, at det er på høje tid, at vi laver en plan for skattenedsættelser i Silkeborg Kommune.


Læs mere om skattelettelser og specielt grundskyld herIdrætshaller og nyt svømmeanlæg eller én Nordskovvej og asfalt, 13. februar 2017


Jeg forventer, at prisen for en evt. forlængelse af Drewsensvej og maxi-udgaven med 5 vejbaner under jernbanen med ekspropriering af mange ejendomme på Frederiksberggade, Chr. 8s Vej, Gesnersvej m.v. samlet blive omkring en halv mia kr.


En halv mia kr overstiger kommunens samlede anlægsloft.  Derfor er det indlysende, at projekterne i mange år frem vil begrænse mulighederne for at opføre plejehjem, forbedre skolerne, bygge svømmeanlæg, multiarena, lokale idrætshaller, medborgerhuse og meget mere.


Læs mere om hvorfor jeg er kritisk her. samt en efterfølgende kommentar her
Tungt ansvar hviler på MENY-ejer og -arkitekt, 30. juni  2016

 

Efter byrådsbeslutning den 27. juni om at tillade 7 etager på MENY-grunden, hviler det tunge ansvar nu på ejer og arkitekt.


Der er ingen tvivl om, at MENY-grunden trænger til en ”ansigtsløftning”. Jeg byder byudvikling på grunden meget velkommen. Lokale vil imidlertid vide, at det ikke ”bare” er 7 etager. Det er 7 etager på en af midtbyens højest beliggende matrikler, hvor de to punkthuse umiddelbart vil være dominerende og med visuelle gener.


Du kan læse om de nye vartegn her

Flygtninge skal i arbejde og integrationen skal lykkes, 25. februar 2016


Sker det ikke, er Danmarks sammenhængskraft truet. Både økonomisk, socialt og kulturelt.


Skal vi opretholde vores velfærd, undgå parallelsamfund og sikre et trygt Danmark, så er der to ting, der er afgørende:


1.For det første skal tilstrømningen af flygtninge og asylansøgere begrænses

2.og for det andet skal vi sikre, at de flygtninge, der kommer hertil, hurtigst muligt bliver del af det arbejdende fællesskab. Alle, der kan, skal bidrage til at få hjulene til at køre rundt.”

 


Læs hvordan bl.a. Inger Støjberg og jeg vil gribe den opgave an i Silkeborg her.Det går da meget godt ... flotte ledighedstal og færre "ufrivilligt ledige"


Ved fremlæggelse af regnskabet kunne en glad borgmester, Steen Vindum (V), med rette konkludere: ”Det går da meget godt”.


I arbejdsmarkedsudvalget kan vi glæde os over, at der er langt færre på kontanthjælp og på dagpenge end budgetteret. Glade borgere er kommet i arbejde, stolte medlemmer af arbejdsmarkedsudvalget soler sig i succes.


Det er dejligt at kunne konstatere, at ledigheden i kommunen er faldet til knap 4% og nu er betydeligt under ledigheden i hele landet.

 

Det går da meget godt, men opgaven med at flytte modtagere af overførselsindkomster til lærebogs-kategorien ufrivilligt ledige og dermed altså parate til at deltage i arbejdsstyrken, bliver både vanskelig og spændende.

 

Ikke mindst har vi en stor opgave i at få ledige unge i arbejde eller i uddannelse.


Læs mere her


Silkeborgs idrætsfolk har X-factor og ambitioner ... lad os hjælpe dem med rammer og skole


I Silkeborg Hallerne har vi med Idrætsrådet netop fejret kommunens mange dygtige idrætsfolk.


Ikke mindre end 113 blev hædret for medaljer fra verdensmesterskaber, europamesterskaber, nordiske mesterskaber eller et dansk mesterskab i 2014.


Ikke kun i kulturens verden er X-factor nødvendig for at nå helt til tops. 


Konkurrencen er benhård og ihukommen ugens arrangement på Silkeborg Gymnasium, hvor jeg bød Thomas Blackman velkommen for at motivere forældreforeningens essay-konkurrence, står det knivskarpt, at resultater kræver både talent og benhårdt målrettet arbejde.


Interessant er nu, at forskningsresultater viser, at de målrettede sportsfolk faktisk også klarer sig bedre i skolen.


Netop nu fylder skoledebatten meget. Jeg håber man i Silkeborg hár bemærket at forskningsresultater viser, at Eliteidrætsklasser i folkeskolen er med til at styrke samspillet mellem idræt og skolegang for elever, som dyrker idræt på eliteniveau.


Læs mere her

Skal veje anlægges på baggrund af tro?


Ringvejen fra Resenbrokrydset i øst til Funder i vest er stadig forstoppet af den gennemkørende trafik mellem Århus og Herning. Trafik der intet ærinde har i Silkeborg by.


Selvfølgelig vil det lette trafikken på ringvejen, når hele den øst-vest-gående trafik om eet år flyttes til motorvejen. Selvfølgelig vil flere til den tid køre rundt om byen ad Ringvejen og ikke tværs igennem midtbyen, hvorved det trafikale tryk naturligvis lettes ganske betydeligt i midtbyen.


Nyt er også, at COWI i marts 2014 har udarbejdet en ny befolkningsprognose for Silkeborg Kommune. En befolkningsfremskrivning der bl.a. indregner nuværende og fremtidige boliger indtil 2027.


Læs mere om fakta, viden og evidens bragt i Midtjyllands Avis den 9. december 2014 her


Blev Naturstyrelsen tilstrækkeligt informeret om Nordskovvej ?


Efter min overbevisning skal en styrelse have korekte  og fyldestgørende oplysninger når en kommune beder om en afgørelse.


Læs mere om hvad jeg skrev til Naturstyrelsen og Miljøministeren her


Læs Miljøministerens svar her


Efterfølgende har email fra udvalgsformænd sendte på vegne af Vej- og Trafikudvalget samt Plan- og Miljøudvalget til Naturstyrelsen, skabt megen røre og yderligere skriveri, fordi man havde "glemt" at tage udvalgsmedlemmer i ed.


 

Silkeborg som Årets Idrætskommune?


Vi bygger Stadion, haller og Søsportens hus. EliteSilkeborg er en realitet og med budgetforliget sættes der gang i Street Plaza, Svømmecenter, Badeanstalten overlever og hele idrætsområdet får et løft.

 

Så mange gode initiativer, at det er nærliggende at overveje, om vi skal stile efter at blive Årets Idrætskommune.


Læs artiklen bragt i diverse medier og overvej om Silkeborg , med en relativt beskeden yderligere indsats, kan nå helt til tops her

USA´s ambassadør i kajak til erhvervsmiddag i Silkeborg 


Den amerikanske ambassadør i Danmark, J. Rufus Gifford, er vild med vand og ikke mindst kajakroning.


Ved tiltrædelsen udtalte han til pressen: "Jeg voksede op på vandet med kajak, kite surfing, vandski – hvad som helst, og tænk jeg har hørt, at ingen i Danmark har længere end 50 km til vandet. Det er fantastisk."


Jeg tog ambassadøren på ordet og inviterede ham på kajak- og erhvervsmiddag et af de flotteste steder i Danmark: Løndal Gods.


Læs hvordan turistchefen "solgte" Danmark til amerikanerne og hvordan vore lokale erhvervsledere fik mulighed for at dyrke de dansk-amerikanske relationer her"Dampen" på millionstøtte

Der er vel bred enighed om, at ”Dampen” er en vigtig del af Silkeborgs historie, men det er beskæmmende at studere Bade-anstaltens driftsøkonomi og den millionstøtte stedet har modtaget gennem årene.


Når tidligere byråd gennem årene vagt har pippet om mulig lukning af Badeanstalten, så har det ikke rod i manglende respekt for den kulturhistoriske perle.


Både i tidligere og i nuværende byråd har lukningsovervejelser haft rod i, at anstaltens relativt få brugere belaster de kommunale budgetter ud over hvad der er rimeligt.


Læs hele artiklen bragt i bl.a. Midtjyllads Avis her


Er byfortætning illusorisk forsøg på at genskabe socialistisk arbejderbolig?

I dansk politik dækker udtryk som ”den rådne banan” og ”udkants Danmark” reelt over en konkurrencesituation mellem kommunerne med taber- og vinderkommuner.


Nogle kommuner mister jobs, oplever fraflytning og tilbagegang. Andre kommuner oplever på grund af flid, dygtighed, fordi de er begunstiget af storbyens magnetiske tiltrækningskraft eller ”naturlige” konkurrenceparametre vækst og fremgang.nale budgetter ud over hvad der er rimeligt.


Boliger til de borgere der skaber vækst og fremgang er en af de konkurrenceparametre kommunerne kan benytte sig af.


Læs mere om reflektioner over den byfortætnings-strategi man har haft i Silkeborg herNyt svømme- og badecenter på Nordvest

Man har i bl.a. Midtjyllands Avis kunnet læse om svømmeklubbernes berettigede frustration over svømmesituationen i Silkeborg.


Fra Silkeborg Svømmeklub man udtryk for, at grænsen er nået. Så diplomatisk vil jeg ikke udtrykke det. Svømmesituationen i Silkeborg, omgivet med vand, og hvor det at kunne svømme er en sikkerhedsmæssig nødvendighed, er urimelig og utidssvarende!

 

Læs mere om hvad vi bør gøre ved efterårets budgetforhandlinger her

Dementi vedr. P-kælder under Torvet

Jeg nåede næppe at sprede glæden over, at det nye byråd lytter, inden jeg må bringe et dementi.


Bl.a. i Midtjyllands Avis bragte man den 17. maj 2014 mit debatindslag med overskriften ”Dejligt at der nu lyttes – også når emnet er P-kælder til Citycenter”.


Seneste udvikling i sagen er imidlertid, at kommunen nu efter et lukket og fortroligt møde i økonomi- og erhvervsudvalget den 19. maj, orienterer om, at der er truffet principbeslutning om, at bygge P-kælder under Torvet i et eller to niveauer. Man orienterer videre om, at der undsendes reviderede udbud for tilbud på p-kælder i henholdsvis et og to niveauer.


Læs her mere om den beskæmmende udvikling i sagen - hvor det imødekommende kompromis ellers lå lige for.Dejligt at der lyttes - også når emnet er P-kælder til Citycenter

Et gigantisk hul under Torvet var måske alligevel ikke helt centralt for udviklingsstrategi.


Jeg glæder mig over, at den kritik der blev rejst af mange borgere nu imødekommes.


At udvikle Silkeborgs bykerne, for også at skabe mere handel med nye butikker og større tiltrækningskraft af kunder fra et stort opland, er et vigtigt element i en stærk vækststrategi.


Læs hvordan vækststrategi med Citycenter nu kan gennemføres uden at skulle grave en gigantisk hul i flere etager under Torvet ved at klikke her


Venstre glæder sig over LEAN i Jobcentret og nye jobinitiativer

En analyse i Silkeborgs Job- og Borgerserviceafdelingen har synliggjort udviklingen i ressourceforbruget – herunder hvordan medarbejderressourcerne allokeres i takt med, at opgavesammensætningen ændres.


På baggrund af analysen igangsættes nu et såkaldt LEAN-projekt, der har til formål at forenkle og effektivisere processerne. Det bliver rigtigt spændende at følge Job- og Borgerserviceafdelingens succes med projektet.


Blandt Venstres mærkesager ved kommunalvalget var, at yde en endnu bedre service til borgerne og skabe en endnu mere effektiv administration – i Venstre gav vi udtryk for, at kommunen skal ”køre længere på literen” og LEAN er et middel til at nå det mål.


Læs mere om hvordan der allerede få måneder efter det nye byråd er tiltrådt ses tydelige forandringer her


Selvfølgelig skal de ansvarlige rydde op i egen smølsag - og byrettens dom må ankes

Arbejdsmarkedsudvalgets vigtigste opgave er, hurtigst muligt at få gjort personer på overførselsindkomst klar til job, at bibringe mange flere glæden ved et job og at reducere kommunes milliard-store byrde til overførselsindkomster.


Desværre har et par sager om smøl fyldt i medierne de sidste uger.


Som ved skæbnens ironi, må de ansvarlige nu selv rydde op i egne smølsager. Jeg gætter på, at vi fremadrettet i arbejdsmarkedsudvalget får let ved at finde en fælles holdning til, at vi ikke vil acceptere smøl og dårlig service.


Læs hele debatindlægget bragt i bl.a. Midtjyllands Avis den 25. marts 2014 her samt efterfølgende debatindslag som svar på andet læserbrev om politikeres ansvar den 9. april her
Trafikale udfordringer skal løses ... men prioriteres rigtigt

Jeg glæder mig over, at byrådskolleger har taget skridt til forbedring Silkeborgs trafikale udfordringer.


Vejdirektoratet knokler med motorvejen, der anlægges tilkørselsveje og bl.a. udvides Borgergade.


Som bekendt har Nordskovvej med forlængelse af Drewsensvej imidlertid mødt megen modstand.


Naturstyrelsen har gjort indsigelser og har bl.a. fremhævet, at det ikke kan udelukkes, at etableringen af en Nordskovvej kan have negativ indvirkning på den økologiske funktionalitet for en række arter i området, at projektets forringelse for friluftslivet ikke er behandlet og at projektet generelt er et væsentligt indgreb i forhold til de hensyn, som skovloven varetager.


Læs mere om Naturstyrelsen, vejanlæg og det oplagte kompromis, som bl.a.blev bragt i Midtjyllands Avis den 5. april 2014 her


Læs brev sendt til bl.a. Miljøminister og Naturstyrelsen samt powerpoint herFlere ledige skal igang med egen virksomhed

I den sidste byrådsperiode tabte man 3.500 jobs i Silkeborg Kommune.


Nu må vi kæmpe benhårdt og nytænke for at genskabe arbejdspladser.


Som nyvalgt konstaterer jeg efter det første møde i Arbejdsmarkedsudvalget, at samtlige forsøg på at få ledige i arbejde tager udgangspunkt i den helt traditionelle tilgang med arbejdsgiver og arbejdstager.


Det private erhvervsliv kæmper for at skabe vækst, men selvom vi i et nyt Venstreledet Byråd er fokuserede på at hjælpe, så er der grænser for hvor mange ledige de eksisterende virksomheder vil kunne absorbere.


De eksisterende arbejdsgivere kan ikke alene skabe de jobs vi mangler – jobs må også skabes ved at flere ledige springer ud som selvstændige iværksættere.


Jobcenter og andre aktører skal gøre det lettere for ledige at starte som selvstændige og måske vi skal indføre de såkaldte mikrolån for ledige, der ønsker at skabe deres egne jobs?


I fremtiden vil flere af os blive selvstændige, frelancere, iværksættere og arbejde i netværk - lad os gå foran i Silkeborg Kommune.


Læs hele artiklen bragt i bl.a. Midtjyllands Avis den 20. januar 2014 her 


Torveplaner - en hån mod demokratiet


I Midtjyllands Avis den 11. november kunne man læse, at modstanden mod P-kælder under Torvet er så massiv, at 71% af byens borgere iflg. meningsmåling er imod.


Den massive modstand blev også ytret af mange fremmødte ved borgermøde i Medborgerhuset samme dag.


Jeg har tidligere understreget, at jeg ikke støtter anonyme PIS-kampagner. Jeg må imidlertid også understrege, at jeg har fuld forståelse for, at afmagt og frustration over manglende information og en tilsyneladende tilsidesættelse af de traditionelle demokratiske processer skaber grobund for sådanne kampagner.


Jeg vil på det kraftigste opfordre til, at det nuværende byråd straks informere om samtlige relevante forhold vedr. P-kælderen under Torvet, indleder en reelt dialog med borgerne og i øvrigt udskyder en beslutning om en P-kælder til efter det nye byråd er valgt og tiltrådt.


Læs debatindlæg sendt til Midtjyllands Avis her

Penge til skole, ældre og fritid ved jobskabelse og administrationsbesparelser


Kommunens enorme arbejdsmarkedsudgifter har rod i en erhvervsfjendtlig politik med tab af svimlende 3.500 jobs i byrådsperioden.


Byrådet har ikke magtet at få folk i arbejde.


Byrådet burde satse massivt for at forbedre erhvervsklimaet.


Borgmesteren burde som dygtig leder gå foran for reelt at skabe jobs til borgerne og for at reducere denne svimlende post til overførselsindkomster på kommunens budget.


Med den rette erhvervspolitik kan der skabes jobs i Silkeborg. Visionerne for erhvervskorridoren er fantastiske, men sporene for den seneste byrådsperiode skræmmer.


Med mod og dygtig ledelse skal der skabes markante besparelser og med en ordentlig erhvervspolitik skabes jobs som kan rette kommunens økonomi op – uden yderligere grimme besparelser på de øvrige velfærdsområder.


Læs debatindlæg bragt i Midtjyllands Avis her.
Snart skal 9.z konkurrere mod kineserne om arbejde


Bl.a. i vindmølleindustrien har vi specielle kompetencer i Danmark. Vi kan noget, som kineserne endnu ikke kan.


Vi, der med krummede tær har fulgt DR´s udsendelse ”9.z mod Kina”, har imidlertid erfaret, hvor sløjt det står til med næste generation.


Med bekymring kan man reflektere over hvor længe vort forspring holder.


Efter afslutning på lærerkonflikten er forhandlingerne om en folkeskolereform gået ind i den afsluttende fase. Venstre vil have en folkeskole med et højere fagligt niveau. Flere undervisningstimer, mere dansk og matematik samt undervisning der understøtter den nye foranderlige verden eleverne vil møde i deres senere arbejdsliv.


Der skal fokus på læring og faglighed, men også en læring som fremmer innovation, kommunikation, samarbejde, kreativ problemløsning og forandringsparathed.


Skoledagen skal kunne rumme moderne undervisningsformer, fordi vi ved, at bevægelse og indlæring hænger tæt sammen.


Her kunne vi i Silkeborg Kommune måske begynde at tillade specialisering på de forskellige skoler i kommunen. Med frit skolevalg kunne de ældre klasser vælge skoler der har specialiseret sig i læring understøttet af sport, kultur, videnskab eller hvad skolelederne vil tilbyde.


Læs hele artiklen bragt i bl.a. Midtjyllands Avis den 15. Maj 2013 her.


.


Den nye erhvervsaftale er et skridt i den rigtige retning ... men..


Dejligt, at Venstre og Socialdemokratiet kunne finde fælles fodslag om en hensigts-erklæring der har til formål at skabe vækst i Silkeborg .


Dejligt, at man bl.a. kunne blive enige om at fjerne dækningsafgiften – omend det har lange udsigter.


Problemet er bare, at vi i Silkeborg konkurrerer med de omkringliggende kommuner og der har man været endnu mere initiativrige.


Læs hele artiklen bragt i bl.a. Midtjyllands Avis den 11. maj 2013 herErhvervsvenlig kommunalpolitik ønskes


Den 16. januar 2013 skriver Midtjyllands Avis, at udenbys virksomheder løber med ordrerne i Silkeborg Kommune.


Selvfølgelig skal Kommunen sikre de bedst mulige priser ved entrepriser og regler skal overholdes, men intet forhindrer, at en erhvervsvenlig kommune kender de lokale virksomheder og opdeler entrepriser i størrelse og kompleksitet som tillader at de lokale virksomheder kan deltage.


For at fasteholde og skabe arbejdspladser i vores kommune skal vi:


1. Sikre at etablerede virksomheder bliver i kommunen


2. Skabe nye arbejdspladser ved at hjælpe iværksættere


3. Tiltrække nye virksomheder til kommunen


Læs mere i artiklen: Erhvervsvenlig kommunalpolitik ønskes
Først Christian 8s Vej under banen - derefter tunnel under Remstrup Å


Efter borgermøde den 22. november 2012 diskuteres Nordskovvejen, forlængelsen af Drevsensvej i begge ender og banen flittigt.


De trafikale problemer skal løses, men det skal foregå i de rigtige faser.


Første fase:

Først må Silkeborgs største trafikale udfordring med banen løses og ringvejen må moderniseres.


Anden fase:

Det nuværende Byrådet synes at have besluttet, at Nordskovvejen skal anlægges, men det kan naturligvis IKKE komme på tale, at spolere Silkeborgs vigtigste rekreative område med en bro i trætopshøjde. Derfor skal trafikken på en kommende Nordskovvej ledes under Remstrup Å i en tunnel.


Rent teknisk kan en tunnel bygges, men en tunnel er forventeligt dyrere end en bro. Ved fælles hjælp må vi finde løsninger på den økonomiske udfordring. Lad os denne gang bevise, at vi magter at finde de løsninger byen fortjener!!!


Læse mere her: Jernbanen, Nordskovvej og tunnel
Kan Silkeborg Kommune bidrage til kinesisk eksport?


Silkeborg skal have en aktiv erhvervspolitik. Vi skal holde på de virksomheder der har etableret sig i kommunen og vi skal tiltrække nye.


Desuden skal vi aktivt fremme nye vækstvirksomheder - iværksættervirksomheder , pionervirksomheder.


Kommunens udbud ved licitationer skal altid udformes, så vi kan få konkurrencedygtige priser, men udbud kan opdeles i mindre opgaver, så små nye lokale iværksættervirksomheder i højere grad kan deltage. IT, anlægsgartnere, rengøring, håndværkere o.s.v.


I Danmark har vi en af verdens bedste ældreplejer. Den demografiske udvikling vil stille krav om, at vi i fremtiden skal have endnu mere fokus på dette område. Forsøgerbyrden vil vokse og vi er tvunget til at tænke nyt. Samtidigt efterspørges viden og teknik på ældreområdet fra nye vækstlande som f.eks. Kina.


Lad os hjælpe de lokale iværksættere på ældreområdet ved at invitere dem indenfor på Kommunen. Lad os vidensdele, lad Kommunen købe prototyper som kan komme kommunens ældre til gavn og som kan give de lokale iværksættere vigtige referencer og blive grobund for nye eksporteventyr.


Lad Silkeborg Kommune blive vækst-lokomotiv for lokale iværksættervirksomheder.
Bureaukrati bremser turismen


Gudenåkomiéen regulerer færdsel på Gudenåen og udarbejder bureaukratiske koncessionsaftaler for udlejning af bl.a. kanoer.


Der er akut behov for nye arbejdspladser, men bureakratiet har taget overhånd og bremser nu et af de strategiske indsatsområder for vækst - turismen.


I en tid hvor man i Byrådet giver udtryk for, at man ønsker at skabe vækst, dynamik og fremdrift, er det besynderligt, at man fastholder et forældet og erhvervsfjendsk bureakratisk koncessionssystem.


Det synes helt absurd, at man pålægger små virksomheder et koncessionssystem, hvor de efter fire-års-periodens udløb ikke aner hvilke dele af åen de må benytte eller om de overhovedet må drive deres virksomhed.


Læs mere: Debatindlæg bl.a. bragt i Midtjyllands Avis den 8. November 2012


Unges torsdagsdruk

Vi har en ældgammel alkoholkultur i Danmark. At glade unge holder fester, nyder alkohol og morer sig i weekenderne, forarger næppe det store flertal.


Når rigtigt mange unge konsekvent pjækker eller møder berusede på ungdomsuddannelserne fredag morgen - efter torsdagsdruk - så bør vi som samfund og forældre imidlertid reagere.


Læs mere: Uddrag af debat og interview som bl.a. blev bragt i Midtjyllands Avis den 3. november 2012

Trafik i "trætopshøjde" eller tunnel under Remstrup Å?


Trafikken i Silkeborg er kaotisk. Det er på høje tid der gøres noget for bl.a. at aflaste trafikken på Frederiksberggade, jernbaneoverskæringen og Christian 8's vej.


En forlængelse af Drewsensvej mod øst vil hjælpe, men skal vi have biltrafikken ført i trætopshøjde langs jerbanebroen hen over Remstrup Å ?


Byrådet har godkendt anlægsbevilling til en undersøgelse af en forlængelse af Drewsensvej mod vest og man tager nu tilløb til en såkaldt VVM-undersøgelse af forlængelsen mod øst.


Vi ønsker en VVM-undersøgelse af en forlængelse med en tunnel under Remstrup Å - dette som alternativ til en larmende bilbro henover vor skønne å.


Læs mere: Debat bragt i bl.a. Midtjyllands Avis den 8. oktober 2012Vi vender byens ansigt mod søerne ... men hvem skal redde os når vi falder i?


Ifg. Silkeborg Kommunes Udviklingsstrategi 2024 ønsker man, at vende byens ansigt mod søerne. Vi ønsker, at søerne, naturen og åen skal være et centralt omdrejningspunkt for byens profil.


Men hvordan harmonerer det at profilere byen som centrum i det Midtjyske Søhøjland, Hjejlen og omgivet af vand med, at man samtidigt sparer al oblikatorisk svømmeundervisning bort?


Læs mere her: Midtjyllands Avis den 12. september 2012


Trafikal-og bymiljømæssig brøler


Silkeborgs trafikale problemer burde være løst for mange år siden


Nu sker der endeligt noget ... men man er ved at begå den samme brøler som andre byer nu retter op på.


En udvidelse af Borgergade for tilslutning til motorvejen ér igang, men man diskuterer også en løsning hvor Silkeborg yderligere gennemskæres af en hovedfærdselsåre ad Christian 8s Vej og Frederiksberggade samt en forlængelse af Drewsensvej over Remstrup Å.


Hvorfor ledes trafikken ikke uden om Silkeborg ... eller under Remstrup Å?Læs mere her: Trafikal- og bymiljømæssig brøler, Midtjyllands Avis den 22. august 2012

Aktiviteter på Silkeborg Langsø

DGI samt de lokale idrætsforeninger SMT, Silkeborg Roklub og Silkeborg Kajakklub har givet hinanden

håndslag på et  samarbejde omkring Vestergadehallen og et nyt Søsportens Hus i Sølystparken.


Et samarbejde der kan blive mønstereksempel på hvordan spændende projekter realiseres i en krisetid.


En grundtanke i samarbejdet er, at binde aktiviteter rundt om Silkeborg Langsø sammen og supplere hinanden.


Læs mere her:  Ny vision om idræts- og kulturhuse i Silkeborg, Midtjyllands Avis den 14. juli 2012


                         Slusen kan ikke følge med trafikken, Midtjyllands Avis den 4. august 2012

Søsportens Hus

Nok at gøre for at få ledigheden ned


Silkeborg Roklub og Silkeborg Kajakklub har stolte traditioner for at fostre dygtige roere

og kajakroere.


Kajakklubben er totalt dominerede ved danske og nordiske mesterskaberr. Senest

klubbens Emil Stær deltaget ved OL i London og kom hjem med en flot 5. plads.


Specielt kajakklubben har i mange år oplevet kraftig vækst og de to klubber har i dag

mere end 1.000 medlemmer.


Selvfølgelig skal en by af Silkeborgs størrelse, med så mange aktive roere og kajakroere, kunne afholde international stævner og en aflastning af de nuværende faciliteter ved

Havnen og i Indelukket er nødvendig.


Behovet for et Søsportens Hus harmonerer fint med de generelle politiske ønsker om at

vende byens ansigt mod søerne og skabe mere liv på vandet.


Med et Søsportens Hus er der mulighed for at sætte handling bag de politiske ord om at

vende byens ansigt mod søerne og skabe liv på Silkeborg Langsø... til gavn for de  involverede foreninger og områdets beboere  Læs mere: Søsportens Hus, Silkeborg Kommune


                     Regeringens hjælpepakke til Søsportens Hus, MA 25. august 2011

            


I visse kredse glæder man sig over, at ledigheden i Silkeborg Kommune er tilbage på landsgennemsnittet.


Silkeborg Kommunes udviklingsstrategi skal tage flere hensyn til erhvervslivet og bidrage mere aktivt for at få ledigheden ned. Det er ikke ambitiøst nok, at vente til 2020 på,

at motorvejen måske skaber nye jobs.


Læs mere: Der er vist potentiale til forbedring af ledighedstal, Midtjyllands Avis 17. oktober 2012

Stigende vand og ekstremnedbør dræber vækster i haver og på marker, så det hele ender i sumplignende tilstand

Vandstandsproblemerne og den manglende handling er naturligvis dybt frustrerende for lodsejerne og for vi mange der nyder åen og søerne - selvfølgelig kan man ikke på 7. år sidde problemerne overhøring.


Ved paneldebatten om Gudenåen den 26. september var jeg også mødt op for at høre det nuværende byråds bud på løsninger. Jeg har før givet udtryk for, at vort nuværende byråd savner dynamik og handlekraft, men i denne sag er passiviteten helt overvældende.


Samarbejdet med andre kommuner langs åen, Gudenå Komiteen og eksperter må naturligvis identificere indsnævringspunkter, afvandingsområder eller andre langsigtede løsninger.


Selvfølgelig skal man hos Silkeborg Kommune ikke sidde med hænderne i skødet, indtil de langsigtede løsninger kan iværksættes. Mens der arbejdes med den rigtig langsigtede løsning, skal der ryddes op langs åen, der skal fælles døde træer og selvfølgelig må der skæres grøde.


Gudenåcentralen har tilbud at skære grøden uden omkostning for kommunen og ikke mindst på den baggrund er det tankevækkende, at man ikke formår at skride til handling.


Da vi som bekendt står foran et kommunalvalg har I nu chancen for at få gjort op med passiviteten. En stemme på mig ved valget den 19. november er også en stemme for, at der nu sættes gang i grødeskæringen.

Facebook-debat om Ringvejens "båndbredde", Nordskovvejen m.v.

Debatten om forlængelse af Drewsensvej og anlæg af Nordskovvejen med en bro over Remstrup Å tager til. Flere interessenter og debatrører melder sig på banen efter byrådet sendte VVM-redegørelse for Nordskovvejen i otte ugers høring.


Jeg har tidligere argumenteret for, at vi først skal have Ringvejen til at fungere, at vi skal have fjernet jernbanebommene og set effekten af motorvejen inden vi  - hvis strengt nødvendigt - igangsætter projekter som Nordskovvejen (med en tunnel). Senest har Jørn Rye Rasmussen (SF) nu støttet forslaget om at forbedre de nuværende veje, så trafikken kan afvikles fornuftigt med bl.a. nye svingbaner på Århusvej.


Vel afledt heraf spørger byens tidligere S-borgmester, Jørgen Würtz, på facebook ind til problemstillingen. Svaret fra kommunens Søren Peter Sørensen kan ikke stå uimodsagt ... der er noget helt galt med de forudsætninger man bruger til at fremskrivning af den trafikale udvikling eller man har et urealistisk forhold til væktsplaner.


Læs hele kommentaren herErhvervspolitik kan skabe vindmøllejobs i Silkeborg

Det syder med aktivitet i vindmølleindustrien og trods udfordringer er der stadig vækstpotentiale.


Dronningen har netop indviet Anholt offshore-park og netop i disse dage afholdes nordens største industrimesse i Herning, Hi.


Den ny højtprofilerede sektormesse 'WIND ENERGY' på HI tiltrækker som et innovationsforum med udstillinger, konferencer, faglige ekskursioner og netværksaktiviteter de betydeligste danske og internationale aktører fra hele værdikæden inden for vindmølleindustrien. Der forventes 20.000 besøgende og mere end 600 udstillende virksomheder, hvoraf mere end 120 virksomheder leverer til vindindustrien.


Vestas, Siemens og de mere end 250 lokale underleverandører til vindmølleindustrien omsætter for 81,1 mia kr, eksporterer for 51,9 mia kr og beskæftiger ikke mindre end 28.459 danskere – heraf arbejder mange tusinde i Silkeborg Kommune hos underleverandører i vindmølleindustrien eller pendler til de to store vindmølleproducenter med hovedsæde i Brande og Århus.


Silkeborg er i DI´s erhvervsserviceundersøgelse i bunden på en sølle 87. plads. Der skal handles for bedre erhvervsservice og for at skabe jobs!!!


Når vi taler om bevarelse eller skabelse af arbejdspladser i Silkeborg Kommune er det uhyre vigtigt, at vi er bevidste om, at vindmølleindustrien er endda meget betydningsfuld for den lokale beskæftigelse og kommunen kan hjælpe at skabe jobs.


Læs mere i artikel sendt til Midtjyllands Avis den 5. September 2013 herFantastiske Silkeborg og en Nordskovvej

Midt i alt det som vi holder så meget af, er byrådet ved at anlægge nye veje.


I nord-syd-gående retning er det en ny 4-sporet vej ad Borgergade og videre ad Chr. 8. vej og Frederiksberggade.


I Øst-vest-gående retning er det Nordskovvejen og forlængelsen ad Drewsensvej, hvor man nu, inden for bommene, vil lede tusindvis af biler.


Byrådet er ved at anlægge et stort trafikalt ”plus” … eller et trafikalt ”kors”, om man vil, midt i byen.

Det man har gang i, har man tidligere gjort i andre byer. I Odense anlagde man i tresserne Thomas B. Trigesvej tværs igennem byen. Netop som byrådet I Silkeborg nu er i gang med, så opdelte man Odense med en 4-sporet vej.

I Odense og de andre byer har man fortrudt de beslutninger man dengang traf og nu er man i gang med kostbar reetablering af det gode bymiljø

.

I Silkeborg har vi rigtigt længe hængt i bremsen. Dejligt at der sker noget, men jeg havde da håbet, at man kunne lære af andres brølere. At vi i Silkeborg, i den proces det naturligvis er at omlægge en by, kunne undgå at begå de samme brølere, som man hár gjort og nu dyrt betaler for at rette op på andre steder.


Se hele debatten i byrådet her


Se hele mit indlæg i byrådssalen her

Fantastisk sensommer-weekender i Silkeborg

I weekenden nød mange tusinder en fantastisk sensommer dag i Silkeborg.


I lørdags var gågaderne tæt pakkede af handlende, torvedag, tennis og jazz på torvet, gamle biler, ræs på Søtorvet, liv i havnen o.s.v.


Weekenden før var billedet det samme med Street Plaza, Store Gudenådag, nyt kulturhus til de unge, kajakregatta på Langsø og med Hjejlen og kanoerne som kulisser var der P-festival og kajakpolo i havnen.


Hvor er det dejligt når butikker, erhverv, de mange entusiastiske ildsjæle i byen og kommunen sammen får skabt sådanne dage i hele midtbyen.


Sådan et sted er det fantastisk at bo og det er præcis sådan nogen fællesskaber der skal til for få gang i handlen i Silkeborg, få flere turister til byen og som helt naturligt tiltrækker familier der ønsker at bosætte sig i Silkeborg og virksomheder der ønsker at slå sig ned her, fordi vi på en positiv måde adskiller os fra de andre byer.


Tusind tak for det !


Vokseværk i Silkeborg

Midtjyllands Avis bragte den 3 august en interessant artikel om vokseværk i verdens byer.


I Silkeborgs ønsker byrådet vækst, og med de rette valg, så kommer væksten såmænd. Ved byudviklingen kan man lære af andres erfaringer … og man kan undgå de brølere andre hár gjort.


Iflg. professor Michael Goodsite er det centralt, at man skaber ”menneskevenlige byer”.


De professionelle planlæggere hos Silkeborg Kommune bøvler netop nu med fakta i VVM-redegørelsen for en forlængelse af Drewsensvej, Nordskovvejen, med en bilbro over Remstrup Å.


En løsning der naturligvis kritiseres af beboere langs åen, naturelskere og de mange tusinde årlige brugere af byens vigtigste rekreative område på Hjejlebådene, i motorbåde, kanoer, kajakker, robåde o.s.v.


Læs mere om debatindlæget bragt i bl.a. Midtjyllands Avis den 6. august 2013 her


Københavnere anlægger tunnel 1.000 gange længere end Nordskovvejens passage af Remstrup Å

I København installerer man netop nu de maskiner, der skal bore de godt 30 km tunnel til Københavns metrolinje, Cityringen. Fantastiske maskiner der borer op til 30 meter pr. døgn … man kunne altså bore under Remstrup Å på et døgns tid.


Det ville naturligvis være at skyde gråspurve med kanoner, at bore Nordskovvejen under Remtrup Å med en 300 ton tunnelboremaskine.


Tankevækkende er det dog, at Københavnere kan anlægge en tunnel på mere end 30 km under byen, mens Silkeborgensere stadig tænker i infrastrukturel-discountløsning med en trafikkeret bilbro i trætopshøjde henover vores bynære naturperle, Remstrup Å.


Mens vi afventer VVM-undersøgelsen med Nordskovvejens passage af Remstrup Å, så håber jeg, at byrådspolitikere og stemmeberettigede ved det forestående kommunalvalg reflekterer over hvad man har gang i.