HJEM

3/11-2021 SPARER GRAM CO2...

     MEN MISSER TUSINDVIS AF TONS PER KOMMUNAL KRONE


Formanden for Klima- og Miljøudvalget glæder sig over, at kommunens udledning af CO2 er reduceret med 860 tons. Han fik ikke sagt, at han samtidigt missede en reduktion på 25.000 tons pr. år


Ved omtanke kan vi få langt mere CO2-reduktion for de kommunale penge.


Læs mere her


11/9-2021 Er valgkampen vigtigere end grøn omstilling


Efter års tilløb tillod Silkeborg Byråd for et år siden opstilling af 3 vindmøller og 12 ha solceller ved Marsvinslund.


Derfor kunne man forvente, at opstillingen af de tre første vindmøller var en formalitet.


Hvorvidt byrådskolleger i Klima- og Miljøudvalget ved møde den 8 september 2021 trodsede Byrådets beslutning eller om mod og handlekraft bare svigtede i det afgørende moment, kan jeg ikke afgøre.


Jeg fortsætter kampen for de klima-initiativer som virkeligt batter.


Læs mere her


25/8-2021 Ladeinfrastrukturen halter


Mange glæder sig over en ny el- eller hybridbil.


I de kommende år vil mange flere af os komme med på den grønne bil-bølge, men udrulningen af ladeinfrastrukturen følger desværre ikke med efterspørgslen.


Silkeborg Kommune hár fået andel i pulje til 10 nye lade-pladser, men det rækker slet ikke.


For at følge efterspørgslen må kommunen gå langt mere initiativrigt til værks for at tilsike de lade-muligheder, som borgere med rette kan forvente.


Læs mere her


20/8-2021 Outdoor Summit


Netop hjemvendt efter super interessante dage ved OUTDOOR SUMMIT i Faaborg.


Spændende seminarer ved bl.a. forskere fra SDU, eksperter fra LOA, DIF, DGI m.fl.


Som repræsentant fra IFFDs forretningsudvalg, var det også en stor fornøjelse, at være på podiet i den afsluttende debat med Miljøminister Lea Wermelin, folketingsmedlemmer, repræsentanter fra DN, Landbrug og Fødevarer, Dansk Skovdyrkerforening og DGI ved en rigtig god samarbejdspartner fra BEVÆG DIG FOR LIVET.


Således beriget med inspiration til hvordan vi får bl.a. flere unge ud i vores fantastiske natur.


Se videon herefter.

12/8-2021 Byggeri af Silkeborgs Trailcenter er igang


Som formand for Ide- og Programudvalget var det en stor fornøjelse at bistå ved processen for et nyt Trailcenter i Silkeborg.


Et trailcenter til alle os som nyder vore fantastiske natur til MTB, løbeture, gåturen eller de stille oplevelser.


Trailcenteret opføres i samarbejde mellem Silkeborg Kommune, DIF og LOA men rummer også SMT´s længe ønskede klubhus.


Se video herefter.

5/5-2021 Nordskovvejen og de sidste støjværn


Nordskovvejen er ikke min kop te, men blev besluttet af et stort flertal i Byrådet.


Alt inklusiv er anlægssummen ~200 mio kr. 


Jeg er ikke overbevist om den samfundsmæssige nytteværdi, men jeg anerkender, at det bliver en flot vej og passage over åen.


Men hvad skete der lige med de sidste støjværn mod syd?


Helt uhørt, at man "glemte" de sidste støjværn mod Sydbyen og over åen - det skal med nu i "anden runde"


Læs mere her


 

6/7-2020 Elbiler og presserende grøn omstilling i Silkeborg


EU og regeringen har længet arbejdet for at fremme udfasningen af disel og benzinbiler til fordel for elbiler.


Bilfabrikkerne er i fuld gang med omstillingen til produktion af elbiler.


Foregangskommuner hár luret, at den bagvedliggende infrastruktur slet ikke er klar endnu.

 

I Silkeborg Kommune og i flertallet af Danmarks øvrige kommuner har vi imidlertid hverken udrulningsplan eller strategi for den lade-infrastruktur, som vi ved borgerne vil efterspørge om ganske kort tid


Nu må vi også med rettidig omhu lokalt i Bilernes By få lade-infrastrukturen på plads.


Læs mere her


 

14/6-2020 Hjejlens slumrende Holger Danske må vågne til dåd


Vores eskede Hjele er i dyb krise.


Som Holger Danske under Kronborg Slot følger folkeheltene, Hjejleselskabets slumrende aktionærer, naturligvis interesseret med i ”nationens tilstand”, så de kan stige frem, når der er brug for dem. Hallooo ... Er I der?  Det er ligesom nu, I skal vågne til dåd.

.

Jeg tænker også, at Hjejlen har hele Byrådets bevågenhed.


For at ”smede mens jernet er varmt”, inden kassen igen er tom, har jeg bedt om indsigt i de kommunale aktiviteter, så vi i Byrådet kan tilse en effektiv og hurtig behandling fra Kommunens side.


Det tunge ansvar, initiativret og initiativpligt påhviler imidlertid de slumrende aktionærer og bestyrelsen.


Læs mere her


 

13/4-2020 Corona-ledighed blandt selvstændigeBeskæftigelsesindsatsen må sadle om på grund af corona.


Arbejdsmarkedets tradiotonelle parter er relevante interessenter, men lokalt skal vi ikke svigte de mange selvstændige.


Afledt af de mange nye corona-ledige, bad jeg allerede forud for sidste møde i Arbejdsmarkedsudvalget den 1. april 2020 administrationen orientere om overvejelser for korrigerende handlinger i beskæftigelsesindsatsen


Læs mere her


 

27/3-2019 Arkitekturpolitik: Fra New York til Outdoor Hovedstad


For ganske få år siden søgte et flertal i Byrådet inspiration til byudvikling i New York.


Nu kan vi glæde os over, at der er en generel anerkendelse af, at vi istedet bør drage nytte af vores helt enestående konkurrenceparameter, en enestående natur.


Det seneste års tid har vi kunne glæde os over et bastant momentum for at styrke vores position som outdoor hovedstad: Kommunens overordnede strategi, Kommuneplanen, bosætningsstrategien, Bevæg-dig-for-livet o.s.v.


På den baggrund kom det bag på mig, at der også skulle drøftes en arkitekturpolitik i Byrådet.


Læs mere her


 

23/3-2019 ILDFESTREGATTA, Danmarks smukkeste folkefest


Tillykke til musikforeningen Riverboat og DGI som fremtidens arrangør af den så traditionsrige folkefest.


Siden 1899 har vi i Silkeborg nydt den folkekære Ildfestregatta.


Efter en tumultarisk politisk process er Silkeborg Turisit og Regattaforening fyret og det fremadrettede ansvar lagt i hænderne på musikeforeningen Riverboat og DGI.


Jeg glæder mig over, at Ildfestregattaen synes at bestå, undres over den politiske proces og bekymres for den videre genskabelse nu i helt nye rammer med, nyt set-up af frivillige aktører og med "økologisk" lysshow.


Læs mere her


 

27/8-2018: Byrådets budgetgarantier


Miraklernes tid er måske ikke forbi, men det bliver rigtigt spændende at se, hvor specielt 22 af mine Byråds-kolleger vil finde 600 kr mio - plus det løse.


Så mange penge mangler nemlig i det udkast til anlægsbudgetter for de kommende fire år, som nu foreligger.


Med til historien hører, at de 22 byrådsmedlemmer den 27. august godkendte en forhøjelse af bevillingen til en unødvendig Nordskovvejen til nu 110 mio kr.


Læs mere om de udfordringer, der venter forude, ved fordeling af de knappe midler ved budgetforhandlingerne.


Læs mere her


 

24/8-2018: Nordskovvej eller trafiksikkerhed og skolebyggeri?


Ved byggeri af Nordskovvej kan Byrådet hverken forbedre trafiksikkerheden på Viborgvej eller gennemføre presserende byggerier af daginstitutioner og skoler i Dybkær og Funder-KragelundSilkeborg.


Læs hele debatindlæget på min Facebook side og se de mange faktuelle og følelsesladede kommentarer:


Kilk her11/7-2018: Viborgvej eller Nordskovvej - det er vores ansvar


Silkeborg Kommunes økonomi er kernesund.


Det til trods, så rækker de knappe midler under Regeringens og KL´s snærende anlægsloft ikke til at imødekomme alle ønsker og behov. 


I budgetår, hvor store investeringer til bl.a. svømmecenter presser på, håber jeg, at vi i Silkeborg Byråd kan enes om at prioritere sikkerheden på Viborgvej, indsatsen mod trafikkaos ved Center Nord og efterspurgte cykelstier højere end første fase af en rasende dyr Nordskovvej.


Læs mere her

29/5-2018: Outdoor hovedstad som tropeferie-paradis med klimaansvar og vindmøller


Landbruget er i en nødsituation og Landboforenings-formand forudser, at tørken bliver en af de værste, der nogensinde har ramt dansk landbrug.


I 1985 var det sjovt, når Shu-bi-dua sang klima-hittet, »Costa Kalundborg«: »Der er sket en forurening af den ydre atmosfære, så meterologerne har lovet, at vi nu får bedre vejr. Eskimoerne får solstik og Sahara bli'r til is og Danmark bli'r det nye tropeferie-paradis .«


Nu er klimaforandringerne imidlertid ramme alvor og uhyggelig virkelighed.


Vi kan ikke blot afvente, at andre løser de kolossale udfordringer for os.


Realiteterne er jo, at hvis vi skal agere effektfuldt og med en kort tidshorisont, så er eneste mulighed at igangsætte de mølleprojekter, der allerede ér planlagt i kommunen.


Lad os nu give grønt lys til de mølleprojekter, hvor lokale entreprenører og projektmagere længe har stået klar til at igangsætte.


Lad os med borgmesterens ord vise, at vi vil initiativer inden for grøn energi, bæredygtighed og klima.


Læs mere her

17/5-2018: Leje af kommunale bådpladser


Afledt af sidste års lille korrigering af prisen for leje af kommunale bådpladser, har flere fra Silkeborg Motorbådklub fejlagtigt anklaget mig for at stå bag.


Jeg har ikke bragte forslag om stigning i leje af kommunale bådpladser til torvs - men sammen med et enigt udvalgt stemt for den lille stigning.


Jeg mener, at der en øvre grænse for hvor meget glasfiber der er plads til på Silkeborg Søerne. Den drøftelse udestår stadig, men det har ikke noget med bådpladslejen at gøre.


Som alle andre ejere af private bådebroer betaler jeg, omend modvilligt, hvert år en enorm ejendomsskat og grundskyld. I det lys noterer jeg, at det er langt mere fordelagtigt at være lejer af en kommunal bådebro.


Vi ved hvad det koster kommunen at vedligeholde bolværker, havnearealer, græs, træer o.s.v. i havne, parker og i Indelukket. Vi ved også hvad det koster at leje bådebroer andre steder i Danmark.


Der behøver naturligvis ikke være millimeternøjagtighed, men de penge vi i KFIU anvender til vedligehold og forskønnelse omkring bådebroer kan naturligvis ikke bruges til idrætsklubbernes børne- og ungearbejde, til lokaletilskud o.s.v.


Jeg tænker, at der i  KFIU´s er åbenhed for andre fordelingsnøgler for betaling af den samlede bådpladsleje. Altså, at hvis motorbådsfolket ønsker at reducere lejeprisen for de store ”sommerhus-både” ved øget betaling fra småbådene.


Læs mere her 17/1-2018: Energiforlig og grøn omstilling


I Danmark og i Silkeborg fastlægges energipolitik i brede og langsigtede forlig.


I den kommende måned skal VLAK-regeringen forhandle de næste 10 års energipolitik på plads. Tilsvarende venter vigtige beslutninger i det nye byråd i Silkeborg.


Lokalt i Silkeborg skal vi naturligvis yde vore beskedne bidrag til den grønne omstilling. Byrådet må godkende opstillingen af møller på de allerede udvalgte lokaliteter i Kommunen og måske vi lokalt kan finde måder at fremskynde en hurtigere etablering af f.eks. Smart Grid.


Læs mere om de energipolitiske overvejelser her15/1-2018: Vand, vand, vand og vindmøller


Nu står ikke blot haver langs Silkeborg Langsø, men også enorme landbrugsarealer under vand og stigende grundvand ventes at skabe endnu større problemer.


2017 blev det mest våde år man har målt.


På kartoffel- og majsmarker står afgrøderne stadig uhøstet fordi landmænd ikke kunne køre traktoren ud og få afgrøderne i hus.


Over hele kommunen ser man nu de konkrete konsekvenser af klimaforandringerne: Spejlblanke marker, boldbaner og deslige, som sidste års store regnfald ikke kan løbe væk fra. Regnvandet får nemlig grundvandet til at stige så højt, at der ikke er plads til mere vand i jorden.


I det nye byråd er vi nød til at iværksætte initiativer for bedre vandafledning, udgravning af vandløb, etablering af buffer-bassiner, hævning af veje og broer o.s.v. Men det er også bydende nødvendigt, at vi øger indsatsen for den grønne omstilling.

 

Der ér udpeget områder til vindmøller og nu må det nye byråd endeligt godkende opstillingen.


Læs mere her

21/11-2017: Kommunevalget, gense valgvideo herover10/11-2017: Praktik- og lærepladser til alle unge


Alle unge SKAL have tilbudt praktik- og læreplads. Jeg vil KÆMPE for denne sag, som måske er VALGKAMPENS VIGTIGSTE.


226 unge savner en praktik- eller læreplads og vi er nød til at søge en samarbejdsorienteret tilgang med vore virksomheder.


Borgmesteren har vist, at ugentlige møder med vore virksomheder fremmer deres vækstbetingelser.


Sådan burde en formand for Arbejdsmarkedsudvalget også søge samarbejdet med vore virksomheder. Dette for at drøfte og fremme ansættelsen af ledige med udfordringer, flygtninge og ikke mindst skabelsen af praktik- og lærepladser.


På flygtningeområdet og på det socialøkonomiskeområde hár vi ved samarbejde skabt flotte resultater. Hvorfor ikke vælge samarbejdsmodellen også for praktik- og lærepladser?


Læs mere og se min korrespondance med fagbevægelse her

3/11-2017: Hvem har valgkampens største ?


Vinklen på det villa-store banner er ikke nødvendigvis tilfældig. Vinklen gør jo, at budskabet ikke alene kan ses fra flyveren til Karup, men også sådan lidt ovenfra i helikopterperspektiv ...


For med det store overblik, er det indlysende, at de knappe midler til anlæg af veje kan bruges, så de gør mere gavn.


Læs mere om hvordan og hvorfor vore anlæg af veje burde prioriteres anderledes her

26/10: Vi skal helt frem i bussen med uddannelser og jobs til unge


Med Silkeborgs vækst og fremgang følger et arbejdsmarked, der hungrer efter arbejdskraft.


Det går fremad, men mange unge er stadig hverken i arbejde eller uddannelse.


Mere end 200 uddannelsesparate eller i alt mere end 600 er på ”de unges kontanthjælp”, uddannelseshjælp. Det kan vi gøre bedre.


Læs hvordan her29/9: Højhuse, høje huse og Jyske Bank


Vi vil have dynamik og udvikling ... men ikke for enhver pris. Silkeborg skal ikke være Klondike.


Vi skal også tænke over, hvad det er for nye borgere vi tiltrækker med vore byggerier.


Jeg er enig med borgmester, Steen Vindum, når han udtaler: "...når vi taler om højt byggeri i hjertet af Silkeborg, så skal vi være meget forsigtige".


At der bygges i vores erhvervskorridor byder jeg imidlertid velkommen.


Til Jyske Banks 12 etager skal herfra blot lyde, IGANGSÆT!


Læs mere om mine reflektioner efter Bytinget i Jysk Arena her

20/9: Godt budgetforslag - men i detaljen ligger djævlen


Samlet set og på det overordnede plan er budgettet præsenteret ved 1. behandling i Byrådet super godt. Det kan umiddelbart tiltrædes med applaus!

 

Dygtige ansatte har skabt bemærkelsesværdige resultater på bl.a. arbejdsmarkedsområdet. Mange ledige er blevet glade for et nyt job. Set i det lys, synes jeg, at budgettet for arbejdsmarkedsområdet er uambitiøst.

Vi burde sætte endnu højere mål for at få flere ledige i arbejde. Dette for at frigive midler til mere velfærd og for nedsættelse af grundskylden til niveau med kommuner omkring os.


Men som altid, ligger djævlen begravet i detaljen. Veje ved Center Nord og ved Søtorvet burde prioriteres før en Nordskovvej, ligesom nødvendigt nybyggeri på bl.a. skoleområdet burde fremskyndes ved en omprioritering af vejene.


Læs mere om mine ønsker til det reviderede budget til 2. behandlingen her

16/9: Motorvejen er fantastisk - den er bare ikke færdig


Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen, og jeg er helt enige om, at vi bliver nødt til at få gjort noget ved støjproblemerne fra motorvejen igennem Silkeborg.


Selvfølgelig skal hastigheden på den nye motorvej ikke sættes ned, men toppen skal af støjen.


Økonomisk er det en statslig opgave, men læs mere om vores byrådspolitiske opgave her7/9: Årets Friluftskommune i et større perspektiv


Den fantastiske nyhed om, at Silkeborg er kåret som årets Friluftskommune understøtter på bedste vis vores varemærket som Danmarks Outdoor Hovedstad.


Jeg glæder mig på hele Silkeborgs vejne og jeg glæder mig over turismepotentialet i friluftsvinklen, men jeg ser også anerkendelsen som uhyre vigtig i et langt større udviklingsperspektiv for kommunen


Læs mere om hvordan friluftsstrategien, bosætning- og erhvervsudvikling hænger sammen her.


17/8-2017: Tillykke til Teknisk Skole


Ved første spadestik til en ny erhvervsskole, skal herfra lyde et stort TILLYKKE til skolen og til Silkeborg.


Arbejdsmarkedet mangler erhvervsuddannede og skolen skal spille en langt større rolle, for at aktivere de mange unge uden job eller uddannelse. Teknisk Skole er uhyre vigtig for Silkeborg Kommune.


Skolens bygninger og arealer har alt for længe fremstået som det ejendomsmæglere kalder "håndværkertilbud". Nu bliver arealerne endeligt forvandlet til en rigtig byggeplads.


Læs mere her

5/8-2017: Tillykke med Søsportens Hus


Efter manges årelange ihærdige indsats, kunne vi den 5. august glæde os over indvielsen af Søsportens Hus.


Med robaner på Silkeborg Langsø, nye tidssvarende startanlæg, forskønnelsen af Sølystparken og nu et fuldt udbygget Søsportens Hus er missionen fuldført.


Vi har kun eet lille hængeparti, for selvfølgelig skal ro- og kajakklubbernes dygtige unge roere også kunne bruge de nye faciliteter og robanerne til træning.


Læs mere om Søsportens Hus og det lille hængeparti her


28/7-2017: Sommerens hærværk på Lupinvej og Resedavej


Henover sommeren har vi desværre været vidner til hærværk, stenkast mod politiet og flere mindre påsatte brande i området omkring Lupinvej og Resedavej. En situation, der naturligvis også har min politiske bevågenhed.


Jeg skal bestemt ikke opildne til ængstelse og uro. Jeg ønsker blot at tilkendegive, at situationen er bemærket, at udviklingen følges og drøftes for evt. yderligere og mere langsigtet indsats.


Læs mere her

Foto:Ulrik Jantzen


14/7-2017: Kronprinsepar til Silkeborg


Til november uddeler Kronprinsparret priser inden for kultur og socialt arbejde. Det kommer til at foregår i Silkeborg og vi kan se frem til et fantastisk show – som sendes live på DR.


Jeg har deltaget i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg samt Arbejdsmarkedsudvalget, hvor vi har beskæftiget os med de emner, der var kriterier for valg af Silkeborg som værtsby.


Ved hjælp af en stor indsats fra mange Silkeborg-virksomheder, ledige borgere og dygtige og indsigtsfulde medarbejdere og samarbejdspartnere lykkes vi i Silkeborg kommune med at få rigtig mange fra kanten ind på arbejdsmarkedet. Det er en af grundene til, at Kronprinsparret vælger Silkeborg som værtsby for deres prisuddeling i år. I al beskedenhed er jeg stolt over at have bidraget.

1/7-2017: Ansvarligt Byråd fastholder mølleplaner


Med kommuneplanens godkendelse tog Silkeborg Byrådet ansvar og besluttede, at fastholde de udvalgte områder for vindmøller.


Nu afventer vi blot resultaterne af sundhedsundersøgelsen, så arbejdet for den grønne omstilling kan igangsættes for mest mulig lykke til flest muligt.


Læs mere om den grønne omstilling her

16/6: Ledige skal i job - for mere velfærd og for skattelettelser


Vi har fået ledigheden ned på 3,7% og der er skabt et par tusind nye jobs.


Men, for at få råd til mere velfærd, penge til skoler, haller, svømmeanlæg, ældrepleje, o.s.v. så skal endnu flere ledige i arbejde … også vores mange flygtninge.


Derfor har vi sat meget nyt igang. Det har vi gjort så godt, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), kikkede forbi for et par staldtips


Læs mere om hvordan vi får ledigheden ned her

16/6: Virkelyst velkommen - ikke Klondike


Vi byder virkelyst velkommen, men ikke mindst når husene er høje og ændrer markant på vores bys profil, så skal byggeri ske i respekt for os alle.


Efter års stilstand har der været behov for at kickstarte kommunens aktiviteter og byggeri. Silkeborg skal imidlertid ikke være nutidens Klondike. Dispensationer skal ikke være sædvanen. Byggevækst-initiativerne har måske trukket lige rigeligt på borgernes ”tryghedskonto”. Det skylder vi at arbejde med.


Læs mere om hvordan formanden for Venstre i Silkeborg, Bo Michael Frankø, og jeg holder øje med, at byudvikling ikke udvikler sig til Klondike her

7/3 Ungdomspartier skal stilles lige i nyt Ungekulturhus


I Silkeborg er det et generelt ønske, at kommunens unge interesserer sig for politik og at de bidrager til den fortsatte udvikling af vore gode demokratiske traditioner.


Derfor er der oprettet ungebyråd, der er ført kampagner for at få de unge stemmeberettigede til urnerne og meget mere. Heldigvis er vi også begunstiget af mange politiske ungdomspartier, hvoraf bl.a. VU er endda er særdeles aktiv - og tusind tak for det!


Derfor har vi i Byrådet også igangsat renovering af lokaler til de unge i et nyt ungekulturhus på Amaliegade.


Vi må imidlertid tilsikre, at visse ungdomsgrupperinger ikke tilraner sig plads på bekostning af andre, ligesom ungehuset naturligvis ikke er for voksne.


De unge skal stilles lige - uanset om de vælger at flytte med til det nye Ungekulturhus.


Læs mere om Ungekulturhuset her

23/2-2017: Silkeborg vil vækst


Der bygges og virkelysten har aldrig været større.


Målet er 100.000 indbyggere i  2025 ... men med vækstrate på 6,3% når vi ikke i mål.


Sagen er, at Silkeborg Kommune er i konkurrence, hvor vilkår og omgivelser ændrer sig.


Derfor er det såmænd ikke overraskende, at der undervejs også må foretages korrektion af en bosætningsstrategi.


Læs mere om de nødvendige korrektioner i bosætningsstrategien her


15/1-2017: Rigeligt på kistebunden - ned med skatten

Sidste byråd var i dyb krise og på nippet til at blive sat under statslig administration.


De seneste år har vi imidlertid forvaltet kommunens økonomi så klogt, at vi i Silkeborg nu er blandt de 10 rigeste kommuner og med en formue på 771 mil. kr på kistebunden.


Så når Finansminister Kristian Jensen (V) opfordrer kommuner med penge på kistebunden til at sætte skatten ned, så er det os han taler til.


Er der noget Liberal Aliances Morten Høgh og jeg kan blive enige om, så er det, at det er på høje tid, at vi laver en plan for skattenedsættelser i Silkeborg Kommune.


Læs mere om skattelettelser og specielt grundskyld her.


13/2-2017: Idrætshaller og nyt svømmeanlæg eller én Nordskovvej og asfalt

Jeg forventer, at prisen for en evt. forlængelse af Drewsensvej og maxi-udgaven med 5 vejbaner under jernbanen med ekspropriering af mange ejendomme på Frederiksberggade, Chr. 8s Vej, Gesnersvej m.v. samlet blive omkring en halv mia kr.


En halv mia kr overstiger kommunens samlede anlægsloft.  Derfor er det indlysende, at projekterne i mange år frem vil begrænse mulighederne for at opføre plejehjem, forbedre skolerne, bygge svømmeanlæg, multiarena, lokale idrætshaller, medborgerhuse og meget mere.


Til sammenligning kunne man for en halv mia alternativt opføre 30 idrætshaller og et helt nyt svømmeanlæg!!!


Ud over konsekvenser enestående bynær natur, miljø og turisme har en evt. Nordskovevej og trafikplanen altså væsentlige konsekvenser for hvad vi ellers kan glæde vore borgere med.


Læs mere om hvorfor jeg er kritisk her.


30/6-2016: Tungt ansvar hviler på MENY-ejer og -arkitekt


Efter byrådsbeslutning den 27. juni om at tillade 7 etager på MENY-grunden, hviler det tunge ansvar nu på ejer og arkitekt.


Der er ingen tvivl om, at MENY-grunden trænger til en ”ansigtsløftning”. Jeg byder byudvikling på grunden meget velkommen. Lokale vil imidlertid vide, at det ikke ”bare” er 7 etager. Det er 7 etager på en af midtbyens højest beliggende matrikler, hvor de to punkthuse umiddelbart vil være dominerende og med visuelle gener.


Du kan læse om de nye vartegn her


25/2-2016: Flygtninge skal i arbejde og integrationen skal lykkes. 


Sker det ikke, er Danmarks sammenhængskraft truet. Både økonomisk, socialt og kulturelt.


Skal vi opretholde vores velfærd, undgå parallelsamfund og sikre et trygt Danmark, så er der to ting, der er afgørende:


  1. For det første skal tilstrømningen af flygtninge og asylansøgere begrænses
  2. og for det andet skal vi sikre, at de flygtninge, der kommer hertil, hurtigst muligt bliver del af det arbejdende fællesskab. Alle, der kan, skal bidrage til at få hjulene til at køre rundt.”


Læs hvordan bl.a. Inger Støjberg og jeg vil gribe den opgave an i Silkeborg her.24/03-2015: Det går da meget godt. Flotte ledighedstal. Færre "ufrivilligt ledige"


Ved fremlæggelse af regnskabet kunne en glad borgmester, Steen Vindum(V), med rette konkludere: ”Det går da meget godt”.


I arbejdsmarkedsudvalget kan vi glæde os over, at der er langt færre på kontanthjælp og på dagpenge end budgetteret. Glade borgere er kommet i arbejde, stolte medlemmer af arbejdsmarkedsudvalget soler sig i succes.


Det er dejligt at kunne konstatere, at ledigheden i kommunen ér faldet til knap 4% og nu er betydeligt under ledigheden i hele landet.

 

De nye tal viser en svag stigning til godt 35.000 fuldtidsbeskæftigede i kommunen. En udvikling der bliver rigtigt spændende at følge, i takt med, at vore virksomheder får gang i hjulene igen, når effekterne af motorvejens erhvervskorridor begynder at vise sig og når Danmarks næstbedste iværksætterkommunes vækstvirksomheder blomstrer.


Det går da meget godt, men opgaven med at flytte modtagere af overførselsindkomster til lærebogs-kategorien ufrivilligt ledige og dermed altså parate til at deltage i arbejdsstyrken, bliver både vanskelig og spændende.

 

Ikke mindst har vi en stor opgave i at få ledige unge i arbejde eller i uddannelse.


Læs mere her

 


11/03-2015: Silkeborgs idrætsfolk har X-factor og ambitioner ...

                     lad os hjælpe med rammer og skole


I Silkeborg Hallerne har vi med Idrætsrådet netop fejret kommunens mange dygtige idrætsfolk.


Ikke mindre end 113 blev hædret for medaljer fra verdensmesterskaber, europamesterskaber, nordiske mesterskaber eller et dansk mesterskab i 2014.


Ikke kun i kulturens verden er X-factor nødvendig for at nå helt til tops. 


Konkurrencen er benhård og ihukommen ugens arrangement på Silkeborg Gymnasium, hvor jeg bød Thomas Blackman velkommen for at motivere forældreforeningens essay-konkurrence, står det knivskarpt, at resultater kræver både talent og benhårdt målrettet arbejde.


Interessant er nu, at forskningsresultater viser, at de målrettede sportsfolk faktisk også klarer sig bedre i skolen.


Læs mere her

10/9-2014: USA´s ambassadør til erhvervsmiddag i kajak


USA´s ambassadør tog imod min invitation til kajak- og erhvervsbesøg i Silkeborg.


En kajaktur i vore enestående natur blev en helt speciel start på erhvervsmødet med en række af kommunens større virksomheder, erhvervs-, turist-, og eksportorganisationer hvor borgmester Steen Vindum var vært.


Et initiative der gerne skulle bidrage til endnu et højdespring på DI´s erhvervsbarometer til næste år.


Læs mere om det prominente erhvervsinitiativ på Løndal Gods her

29/7-2014: Nyt svømme- og badeanlæg på Nordvest


Ingen ”snuptagsløsning” kan desværre råde bod på det svømmeefterslæb års misrøgt har efterladt.


Eneste løsning er, at vi får igangsat byggeriet af nyt anlæg, men den tidshorisont et sådant nødvendigvis må have.


Jeg glæder mig til efterårets budgetforhandlinger og til yderligere drøftelse af Silkeborgs svømmekapacitet og evt. fremrykning af planerne.


Læs mere om svømme- og badesituationen her


6/5-2014: LEAN i Silkeborgs Jobcenter 


LEAN er en forretningsfilosofi, der oprindeligt blev udviklet på Toyota-fabrikkerne i 1960'erne.


Efter i mange år at have været til stor gavn i industrien, tages LEAN nu i stigende grad også i anvendelse i offentlige institutioner.


En analyse i Silkeborgs Job- og Borgerserviceafdelingen har synliggjort udviklingen i ressourceforbruget – herunder hvordan medarbejderressourcerne allokeres i takt med, at opgavesammensætningen ændres.


På baggrund af analysen igangsættes nu et LEAN-projekt, der har til formål at forenkle og effektivisere processerne. Det bliver rigtigt spændende at følge Job- og Borgerserviceafdelingens succes med projektet.


Læs mere om LEAN-projektet og de første synlige forandringer efter tronskiftet i Byrådssalen her


20/1-2014: Flere ledige skal igang med egen virksomhed


I den sidste byrådsperiode tabte man 3.500 jobs i Silkeborg Kommune. Nu smøger vi ærmerne op i det nye Arbejdsmarkedsudvalg og kæmper for at genskabe dem.


Der skal gøres op med, at den eneste måde at tænke arbejdsmarkedspolitik, er den helt traditionelle tilgang med arbejdsgiver og arbejdstager.


End ikke med hjælp fra det nye Venstre-ledede byråd kan hårdt pressede virksomheder skabe alle de jobs vi mangler – jobs må også skabes ved, at flere ledige springer ud som selvstændige iværksættere.


Læs mere her


13/12-2013: Konstituering af det nye byråd


Med et enigt byråd bag sig, kunne Silkeborgs retmæssige borgmester, Steen Vindum, iklæde sig borgmesterkæden.


Med sæde i to meget spændende udvalg, glæder jeg mig til det forestående byrådsarbejde:


Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget
13/12-2013: Nyt byråd stærkt fra start med potentielle energi-jobs


Venstre gik til valg med et løfte om at arbejde for at fastholde og skabe nye arbejdspladser i Silkeborg.


Endnu inden det nye byråd er tiltrådt, er de første initiativer for at skabe jobs igangsat og jeg har netop budt en erhvervsdelegation fra Kina velkommen.


20/11-2013: Tusind tak til alle der støttede mit kandidatur.


Jeg er glad, stolt og ydmyg over valget til Silkeborg Byråd og vil arbejde hårdt for at leve op til forventningerne. Tak!!
walter og far
christian pihl
IMG_20201031_195529_3
surfski