Hjem

Peter Nyegaard Jensen

Medlem af Silkeborg Byråd - Handling med omtanke

 

Velkommen til min hjemmeside ... klik på fanerne herover og læs mere om hvordan jeg bidrager til bedre vilkår for erhvervslivet, infrastruktur, et sprudlende kultur-, fritids-, og idrætsliv ... og får tingene til at ske.

23/2-2017: Silkeborg vil vækst

 

Der bygges og virkelysten har aldrig været større.

 

Målet er 100.000 indbyggere i 2025 ... men med vækstrate på 6,3% når vi ikke i mål.

 

Sagen er, at Silkeborg Kommune er i konkurrence, hvor vilkår og omgivelser ændrer sig.

 

Derfor er det såmænd ikke overraskende, at der undervejs også må foretages korrektion af en bosætningsstrategi.

 

Læs mere om de nødvendige korrektioner i bosætningsstrategien her

 

15/1-2017: Rigeligt på kistebunden - ned med skatten

Sidste byråd var i dyb krise og på nippet til at blive sat under statslig administration.

 

De seneste år har vi imidlertid forvaltet kommunens økonomi så klogt, at vi i Silkeborg nu er blandt de 10 rigeste kommuner og med en formue på 771 mil. kr på kistebunden.

 

Så når Finansminister Kristian Jensen (V) opfordrer kommuner med penge på kistebunden til at sætte skatten ned, så er det os han taler til.

 

Er der noget Liberal Aliances Morten Høgh og jeg kan blive enige om, så er det, at det er på høje tid, at vi laver en plan for skattenedsættelser i Silkeborg Kommune.

 

Læs mere om skattelettelser og specielt grundskyld her.

 

13/2-2017: Idrætshaller og nyt svømmeanlæg eller én Nordskovvej og asfalt

Jeg forventer, at prisen for en evt. forlængelse af Drewsensvej og maxi-udgaven med 5 vejbaner under jernbanen med ekspropriering af mange ejendomme på Frederiksberggade, Chr. 8s Vej, Gesnersvej m.v. samlet blive omkring en halv mia kr.

 

En halv mia kr overstiger kommunens samlede anlægsloft. Derfor er det indlysende, at projekterne i mange år frem vil begrænse mulighederne for at opføre plejehjem, forbedre skolerne, bygge svømmeanlæg, multiarena, lokale idrætshaller, medborgerhuse og meget mere.

 

Til sammenligning kunne man for en halv mia alternativt opføre 30 idrætshaller og et helt nyt svømmeanlæg!!!

 

Ud over konsekvenser enestående bynær natur, miljø og turisme har en evt. Nordskovevej og trafikplanen altså væsentlige konsekvenser for hvad vi ellers kan glæde vore borgere med.

 

Læs mere om hvorfor jeg er kritisk her.

 

30/6-2016: Tungt ansvar hviler på MENY-ejer og -arkitekt

 

Efter byrådsbeslutning den 27. juni om at tillade 7 etager på MENY-grunden, hviler det tunge ansvar nu på ejer og arkitekt.

 

Der er ingen tvivl om, at MENY-grunden trænger til en ”ansigtsløftning”. Jeg byder byudvikling på grunden meget velkommen. Lokale vil imidlertid vide, at det ikke ”bare” er 7 etager. Det er 7 etager på en af midtbyens højest beliggende matrikler, hvor de to punkthuse umiddelbart vil være dominerende og med visuelle gener.

 

Du kan læse om de nye vartegn her

 

25/2-2016: Flygtninge skal i arbejde og integrationen skal lykkes.

 

Sker det ikke, er Danmarks sammenhængskraft truet. Både økonomisk, socialt og kulturelt.

 

Skal vi opretholde vores velfærd, undgå parallelsamfund og sikre et trygt Danmark, så er der to ting, der er afgørende:

  1. For det første skal tilstrømningen af flygtninge og asylansøgere begrænses
  2. og for det andet skal vi sikre, at de flygtninge, der kommer hertil, hurtigst muligt bliver del af det arbejdende fællesskab. Alle, der kan, skal bidrage til at få hjulene til at køre rundt.”

 

Læs hvordan bl.a. Inger Støjberg og jeg vil gribe den opgave an i Silkeborg her.

 

 

24/03-2015: Det går da meget godt. Flotte ledighedstal. Færre "ufrivilligt ledige"

 

Ved fremlæggelse af regnskabet kunne en glad borgmester, Steen Vindum(V), med rette konkludere: ”Det går da meget godt”.

 

I arbejdsmarkedsudvalget kan vi glæde os over, at der er langt færre på kontanthjælp og på dagpenge end budgetteret. Glade borgere er kommet i arbejde, stolte medlemmer af arbejdsmarkedsudvalget soler sig i succes.

 

Det er dejligt at kunne konstatere, at ledigheden i kommunen ér faldet til knap 4% og nu er betydeligt under ledigheden i hele landet.

De nye tal viser en svag stigning til godt 35.000 fuldtidsbeskæftigede i kommunen. En udvikling der bliver rigtigt spændende at følge, i takt med, at vore virksomheder får gang i hjulene igen, når effekterne af motorvejens erhvervskorridor begynder at vise sig og når Danmarks næstbedste iværksætterkommunes vækstvirksomheder blomstrer.

 

Det går da meget godt, men opgaven med at flytte modtagere af overførselsindkomster til lærebogs-kategorien ufrivilligt ledige og dermed altså parate til at deltage i arbejdsstyrken, bliver både vanskelig og spændende.

Ikke mindst har vi en stor opgave i at få ledige unge i arbejde eller i uddannelse.

 

Læs mere her

 

11/03-2015: Silkeborgs idrætsfolk har X-factor og ambitioner ...

lad os hjælpe med rammer og skole

 

I Silkeborg Hallerne har vi med Idrætsrådet netop fejret kommunens mange dygtige idrætsfolk.

 

Ikke mindre end 113 blev hædret for medaljer fra verdensmesterskaber, europamesterskaber, nordiske mesterskaber eller et dansk mesterskab i 2014.

 

Ikke kun i kulturens verden er X-factor nødvendig for at nå helt til tops.

 

Konkurrencen er benhård og ihukommen ugens arrangement på Silkeborg Gymnasium, hvor jeg bød Thomas Blackman velkommen for at motivere forældreforeningens essay-konkurrence, står det knivskarpt, at resultater kræver både talent og benhårdt målrettet arbejde.

 

Interessant er nu, at forskningsresultater viser, at de målrettede sportsfolk faktisk også klarer sig bedre i skolen.

 

Læs mere her

10/9-2014: USA´s ambassadør til erhvervsmiddag i kajak

 

USA´s ambassadør tog imod min invitation til kajak- og erhvervsbesøg i Silkeborg.

 

En kajaktur i vore enestående natur blev en helt speciel start på erhvervsmødet med en række af kommunens større virksomheder, erhvervs-, turist-, og eksportorganisationer hvor borgmester Steen Vindum var vært.

 

Et initiative der gerne skulle bidrage til endnu et højdespring på DI´s erhvervsbarometer til næste år.

 

Læs mere om det prominente erhvervsinitiativ på Løndal Gods her

29/7-2014: Nyt svømme- og badeanlæg på Nordvest

 

Ingen ”snuptagsløsning” kan desværre råde bod på det svømmeefterslæb års misrøgt har efterladt.

 

Eneste løsning er, at vi får igangsat byggeriet af nyt anlæg, men den tidshorisont et sådant nødvendigvis må have.

 

Jeg glæder mig til efterårets budgetforhandlinger og til yderligere drøftelse af Silkeborgs svømmekapacitet og evt. fremrykning af planerne.

 

Læs mere om svømme- og badesituationen her

 

6/5-2014: LEAN i Silkeborgs Jobcenter

 

LEAN er en forretningsfilosofi, der oprindeligt blev udviklet på Toyota-fabrikkerne i 1960'erne.

 

Efter i mange år at have været til stor gavn i industrien, tages LEAN nu i stigende grad også i anvendelse i offentlige institutioner.

 

En analyse i Silkeborgs Job- og Borgerserviceafdelingen har synliggjort udviklingen i ressourceforbruget – herunder hvordan medarbejderressourcerne allokeres i takt med, at opgavesammensætningen ændres.

 

På baggrund af analysen igangsættes nu et LEAN-projekt, der har til formål at forenkle og effektivisere processerne. Det bliver rigtigt spændende at følge Job- og Borgerserviceafdelingens succes med projektet.

 

Læs mere om LEAN-projektet og de første synlige forandringer efter tronskiftet i Byrådssalen her

 

20/1-2014: Flere ledige skal igang med egen virksomhed

 

I den sidste byrådsperiode tabte man 3.500 jobs i Silkeborg Kommune. Nu smøger vi ærmerne op i det nye Arbejdsmarkedsudvalg og kæmper for at genskabe dem.

 

Der skal gøres op med, at den eneste måde at tænke arbejdsmarkedspolitik, er den helt traditionelle tilgang med arbejdsgiver og arbejdstager.

 

End ikke med hjælp fra det nye Venstre-ledede byråd kan hårdt pressede virksomheder skabe alle de jobs vi mangler – jobs må også skabes ved, at flere ledige springer ud som selvstændige iværksættere.

 

Læs mere her

 

13/12-2013: Konstituering af det nye byråd

 

Med et enigt byråd bag sig, kunne Silkeborgs retmæssige borgmester, Steen Vindum, iklæde sig borgmesterkæden.

 

Med sæde i to meget spændende udvalg, glæder jeg mig til det forestående byrådsarbejde:

 

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget

 

 

 

13/12-2013: Nyt byråd stærkt fra start med potentielle energi-jobs

 

Venstre gik til valg med et løfte om at arbejde for at fastholde og skabe nye arbejdspladser i Silkeborg.

 

Endnu inden det nye byråd er tiltrådt, er de første initiativer for at skabe jobs igangsat og jeg har netop budt en erhvervsdelegation fra Kina velkommen.

 

20/11-2013: Tusind tak til alle der støttede mit kandidatur.

 

Jeg er glad, stolt og ydmyg over valget til Silkeborg Byråd og vil arbejde hårdt for at leve op til forventningerne. Tak!!