Hjem

Peter Nyegaard Jensen

Medlem af Silkeborg Byråd

 

Handling med omtanke

14/04-2015: Fjern bommene først ... brems planer om Nordskovvej

 

Da man krænkede flagermus og andre truede arter gjorde Naturstyrelsen indsigelser mod Nordskovvejen.

 

Umiddelbart opgrænsende til Natura2000-område, henover gamle fredede jerbanebroer, med potentielle støjgener for tusindvis af beboere i midtbyen eller besøgende, der nyder en tur i kano eller på Hjejlen.

 

Naturstyrelsen har efter Silkeborg Kommunes løfter om hastighedsnedsættelse, speciel vejbelysning og andre hensyn til flagermusenes reddepladser godkendt, at Silkeborg Kommune selvt overtager ansvaret for, at de truede arters tarv varetages ved anlæg af en potentiel vej .... men hvad skal vi dog med den?

 

Der bygges stadig for byfortætning, men planer for Citycenter trækker ud og Jyske Bank bygger 7.000 kvm på den gamle Neckelman-grund ved mortorvejen til flere hundrede medarbejdere uden for bykernen.Trafikken i centrum udvikler sig jo ikke som forventet.

 

Det er svært at spå - specielt om fremtiden og ingen kan med rette sige, at de ved hvordan trafikken udvikler sig efter motorvejens åbning.

 

Lad os nu slå koldt vand i blodet. Afvent motorvejens åbning og de mange gode trafikforbedrende tiltag der er sat igang.

 

Fjern bommene og lad os så se, om behovet reelt er for en Nordskovvej med så ødelæggende konsekvenser for mennesker, natur og truede arter.

 

Læs mere om korrespondance med Naturstyrelsen, byrådsbeslutninger, alternativ linjeføring m.v. her

 

24/03-2015: Det går da meget godt ... flotte ledighedstal og færre "ufrivilligt ledige"

 

Ved fremlæggelse af regnskabet kunne en glad borgmester, Steen Vindum(V), med rette konkludere: ”Det går da meget godt”.

 

I arbejdsmarkedsudvalget kan vi glæde os over, at der er langt færre på kontanthjælp og på dagpenge end budgetteret. Glade borgere er kommet i arbejde, stolte medlemmer af arbejdsmarkedsudvalget soler sig i succes.

 

Det er dejligt at kunne konstatere, at ledigheden i kommunen ér faldet til knap 4% og nu er betydeligt under ledigheden i hele landet.

De nye tal viser en svag stigning til godt 35.000 fuldtidsbeskæftigede i kommunen. En udvikling der bliver rigtigt spændende at følge, i takt med, at vore virksomheder får gang i hjulene igen, når effekterne af motorvejens erhvervskorridor begynder at vise sig og når Danmarks næstbedste iværksætterkommunes vækstvirksomheder blomstrer.

 

Det går da meget godt, men opgaven med at flytte modtagere af overførselsindkomster til lærebogs-kategorien ufrivilligt ledige og dermed altså parate til at deltage i arbejdsstyrken, bliver både vanskelig og spændende.

Ikke mindst har vi en stor opgave i at få ledige unge i arbejde eller i uddannelse.

 

Læs mere her

 

11/03-2015: Silkeborgs idrætsfolk har X-factor og ambitioner ...

lad os hjælpe med rammer og skole

 

I Silkeborg Hallerne har vi med Idrætsrådet netop fejret kommunens mange dygtige idrætsfolk.

 

Ikke mindre end 113 blev hædret for medaljer fra verdensmesterskaber, europamesterskaber, nordiske mesterskaber eller et dansk mesterskab i 2014.

 

Ikke kun i kulturens verden er X-factor nødvendig for at nå helt til tops.

 

Konkurrencen er benhård og ihukommen ugens arrangement på Silkeborg Gymnasium, hvor jeg bød Thomas Blackman velkommen for at motivere forældreforeningens essay-konkurrence, står det knivskarpt, at resultater kræver både talent og benhårdt målrettet arbejde.

 

Interessant er nu, at forskningsresultater viser, at de målrettede sportsfolk faktisk også klarer sig bedre i skolen.

 

Netop nu fylder skoledebatten meget. Jeg håber man i Silkeborg hár bemærket at forskningsresultater viser, at Eliteidrætsklasser i folkeskolen er med til at styrke samspillet mellem idræt og skolegang for elever, som dyrker idræt på eliteniveau.

 

Læs mere her

09/12-2014: Skal veje anlægges på baggrund af tro?

 

I Midtjyllands Avis kunne man læse, at formanden for Vej- og Trafikudvalget TROR der kommer mere pres på indfaldsvejene, når motorvejen åbner.

 

Jeg anbefaler ikke, at Vej- og Trafikudvalget baserer beslutninger på TRO men på FAKTA, VIDEN og EVIDENS.

 

Snart er den længe ventede motorvej en realitet i Silkeborg. Lad os nu bevare den trafikale ro lidt endnu. Godt eet år, så løser de største trafikale problemer sig, så lad os undgå unødig politisk handlingsbrunst på tyndt grundlag.

 

Læs mere om fakta, viden og trafik-evidens her

 

 

 

13/12-2013: Konstituering af det nye byråd

 

Med et enigt byråd bag sig, kunne Silkeborgs retmæssige borgmester, Steen Vindum, iklæde sig borgmesterkæden.

 

Med sæde i to meget spændende udvalg, glæder jeg mig til det forestående byrådsarbejde:

 

  • Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
  • Arbejdsmarkedsudvalget

 

 

 

13/12-2013: Nyt byråd stærkt fra start med potentielle energi-jobs

Venstre gik til valg med et løfte om at arbejde for at fastholde og skabe nye arbejdspladser i Silkeborg.

 

Endnu inden det nye byråd er tiltrådt, er de første initiativer for at skabe jobs igangsat og jeg har netop budt en erhvervsdelegation fra Kina velkommen.

 

De fem besøgende er alle fra Qinghai Electric Power Company, som er et selskab under det gigantiske statsejede China State Grid

 

Kineserne kom bl.a. for at høre, hvordan vi i Midt- og Østjylland integrerer vind- og solenergi i el-forsyningen. Kineserne søger teknisk viden om drift af de nye energikilder, men også information om lovgivningsaspekter. Kineserne er beviste om, at adgang til sådan viden bedst erhverves ved investering i de førende lande på området, Tyskland eller Danmark.

 

Vestas, Siemens og de mere end 250 lokale underleverandører til vindmølleindustrien omsætter for 81,1 mia kr, eksporterer for 51,9 mia kr og beskæftiger ikke mindre end 28.459 danskere – heraf arbejder mange tusinde i Silkeborg Kommune hos underleverandører i vindmølleindustrien eller pendler til de to store vindmølleproducenter med hovedsæde i Brande og Århus.

Silkeborg er placeret i den danske vindmølleindustris smørhul og vindmølleindustrien er derfor meget betydningsfuld for den lokale beskæftigelse.

 

De seneste år har man i Tyskland forsøgt at fravriste Danmark vindmølle-industriens førertrøje, og arbejdspladser siver fra Danmark til Hamborg.

 

Vi skal blive dygtigere til at markedsføre kommunen, når udenlandske virksomheder overvejer, om de skal flytte afdelinger til vindmølleindustriens epicentre i Hamborg eller til Silkeborg. Vi må slå til, når chancen byder sig. Derfor er jeg glad for, at de dygtige lokale virksomheder med kort varsel bakker op, så vi kunne byde kineserne velkommen til et spændende besøg.

 

Den kinesiske delegation blev budt velkommen hos EnergiMidt, og i løbet af dagen bidrog bl.a. Vestas, Scanda International og MingYang med indslag. Afslutningsvis fortalte Silkeborg Kommunes udviklingschef, Gregers Pilgaard, kineserne hvordan de kan etablere sig med en udviklingsafdeling, f.eks. på Ferskvandscentret, hvor de var indlogeret under opholdet.

 

 

Velkommen til min hjemmeside ... klik på fanerne herover og læs mere om hvordan jeg i byrådet vil bidrage til bedre vilkår for erhvervslivet, god infrastruktur, et sprudlende kultur- og fritidsliv ... og få tingene til at ske.

10/9-2014: USA´s ambassadør til erhvervsmiddag i kajak

 

USA´s ambassadør tog imod min invitation til kajak- og erhvervsbesøg i Silkeborg.

 

En kajaktur i vore enestående natur blev en helt speciel start på erhvervsmødet med en række af kommunens større virksomheder, erhvervs-, turist-, og eksportorganisationer hvor borgmester Steen Vindum var vært.

 

Et initiative der gerne skulle bidrage til endnu et højdespring på DI´s erhvervsbarometer til næste år.

 

 

Læs mere om det prominente erhvervsinitiativ på Løndal Gods her

17/8-2014: Klassisk socialistisk arbejderbolig genskabes i Silkeborg

 

Silkeborg skal ikke være en del af den "rådne banan", så ingen tvivl om, at vi vil have vækst og tilflytning til Silkeborg.

 

Et af lokkemidlerne har hidtil været byfortætnig med mange nye og relativt små lejligheder på byens bedste pladser, ved søerne, mod Remstrup Å og nu ved Teknisk Skole... men er vores forforståelse af begrebet byfortætning i overensstemmelse med den mest hensigtsmæssige vækststrategi for velfærd og velstand i Silkeborg?

 

Vi behøver næppe stile efter at blive Jyllands Florida Key´s med overdådige lejligheder i hopetal og en mægtig overvægt af formuende pensionister som målgruppe, men dækker begrebet byfortætning idag over en illusion om at genskabe den klassiske socialistiske arbejderbolig?

 

Læs mere om byfortætning i Silkeborg her

29/7-2014: Nyt svømme- og badeanlæg på Nordvest

 

Ingen ”snuptagsløsning” kan desværre råde bod på det svømmeefterslæb års misrøgt har efterladt.

 

Eneste løsning er, at vi får igangsat byggeriet af nyt anlæg, men den tidshorisont et sådant nødvendigvis må have.

 

Jeg glæder mig til efterårets budgetforhandlinger og til yderligere drøftelse af Silkeborgs svømmekapacitet og evt. fremrykning af planerne.

 

Læs mere om svømme- og badesituationen her

 

6/5-2014: LEAN i Silkeborgs Jobcenter

 

LEAN er en forretningsfilosofi, der oprindeligt blev udviklet på Toyota-fabrikkerne i 1960'erne.

 

Efter i mange år at have været til stor gavn i industrien, tages LEAN nu i stigende grad også i anvendelse i offentlige institutioner.

 

En analyse i Silkeborgs Job- og Borgerserviceafdelingen har synliggjort udviklingen i ressourceforbruget – herunder hvordan medarbejderressourcerne allokeres i takt med, at opgavesammensætningen ændres.

 

På baggrund af analysen igangsættes nu et LEAN-projekt, der har til formål at forenkle og effektivisere processerne. Det bliver rigtigt spændende at følge Job- og Borgerserviceafdelingens succes med projektet.

 

Læs mere om LEAN-projektet og de første synlige forandringer efter tronskiftet i Byrådssalen her

 

 

 

20/1-2014: Flere ledige skal igang med egen virksomhed

 

I den sidste byrådsperiode tabte man 3.500 jobs i Silkeborg Kommune. Nu smøger vi ærmerne op i det nye Arbejdsmarkedsudvalg og kæmper for at genskabe dem.

 

Der skal gøres op med, at den eneste måde at tænke arbejdsmarkedspolitik, er den helt traditionelle tilgang med arbejdsgiver og arbejdstager.

 

End ikke med hjælp fra det nye Venstre-ledede byråd kan hårdt pressede virksomheder skabe alle de jobs vi mangler – jobs må også skabes ved, at flere ledige springer ud som selvstændige iværksættere.

 

Læs mere her

20/11-2013: Tusind tak til alle der støttede mit kandidatur.

 

Jeg er glad, stolt og ydmyg over valget til Silkeborg Byråd og vil arbejde hårdt for at leve op til forventningerne. Tak!!

 

 

 

 

 

nyegaard@postkasse.com